Obecně prospěšné práce jako alternativní trest

Obecně prospěšné práce jsou alternativním regulérním trestem, který je řešením některých trestných skutků a umožňuje vykonávat prospěšné činnosti ve prospěch komunity namísto odnětí svobody. Přečtěte si článek od zkušeného právníka z AK Olomouc, který vám vysvětlí, jak obecně prospěšné práce fungují.

Co jsou obecně prospěšné práce?

Obecně prospěšnými pracemi jsou podle trestního práva činnosti, které vykonávají odsouzené osoby jako jeden z alternativních trestů namísto odnětí svobody. Tyto činnosti mají přínos pro komunitu nebo veřejnost. Nejčastěji zahrnují úklid veřejných prostor, údržbu městské zeleně nebo pomoc v neziskových organizacích. Nikdy však neslouží k výdělečným účelům odsouzené osoby.

O přidělení obecně prospěšných prací rozhoduje soud. Přiděleny mohou být v případech méně závažných trestných činů. Soudce přihlíží při stanovování k povaze trestného činu, osobnosti pachatele a možnosti jeho nápravy. Odsouzený musí s tímto trestem souhlasit a zároveň musí být fyzicky a psychicky způsobilý vykonávat stanovenou práci. Trest obecně prospěšných prací se ukládá pouze těm osobám, které nebyly v minulosti opakovaně trestány za závažné trestné činy.

Kdy je nutné obecně prospěšné práce vykonat?

Jestliže vám byl nařízen tento alternativní trest, je zapotřebí, abyste stanovený počet hodin obecně prospěšných prací vykonali do jednoho roku od jejich stanovení.

V případě, kdy odsouzený trest do této doby nevykoná, může mu být přeměněn na trest odnětí svobody, tedy pobyt ve vězení. Doba odnětí svobody se v tomto případě počítá v poměru jedné hodiny nevykonaného trestu prospěšných prací ku jednomu dni odnětí svobody.

Doba pro vykonání obecně prospěšných prací je prodloužena jen velmi zřídka. Nad odsouzeným může být současně stanoven probační dohled.

Publikováno: 30. 05. 2024 / Aktualizováno: 01. 06. 2024

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Katka Jandlová