Jak zlepšit interní logistiku podniku

V každém fungujícím podniku se nachází oddělení zvané interní logistika. Jedná se o oddělení, které zahrnuje především činnosti spojené se zajišťováním materiálové výroby a taktéž s přípravou dodávek konečným odběratelům. Jak již je možné vydedukovat, jedná se o nezanedbatelnou součást každého podniku. Bohužel ne v každém podniku funguje interní logistika bez starostí a bezproblémově. V mnoha podnicích jsou veškeré snahy o zlepšení naprosto marné a míjejí se svým účinkem. Proto si pojďme prozradit několik skutečně efektivních tipů, jak zlepšit interní logistiku v každém podniku.

Zrychlete přípravu materiálu ve výrobě

Aby se chod podniku zrychlil a zefektivnil, musí se zrychlit už samotná příprava materiálu ve výrobě. Právě tato činnost je jednou z prvních a klíčových, prakticky na ní stojí celý podnik. Aby došlo k efektivnějšímu fungování, doporučujeme například už rovnou kompletovat vychystané položky. Aby však bylo možné kompletovat položky, musí být schopný informační systém, díky kterému budete moct více plánovat dopředu.

Zaveďte lepší materiálovou obsluhu výroby

Problém většinou tkví i v systému, kterým se řídí materiálová obsluha výroby. Většinou se v podnicích přepravují velké počty artiklů ze skladů, jenže daleko efektivnější způsob je přeprava menších dávek, a to v pravidelných intervalech. Pokud se ve firmě zavede tento způsob materiálové obsluhy výroby, je důležité jí přizpůsobit i další logistické procesy a opět se musí klást důraz na informační podporu.

Skladová navigace má taktéž vliv na výkonnost interní logistiky

Skladová navigace – to je další faktor, který má vliv na to, jak interní logistika funguje a nikoli. Ovlivňuje například délku manipulačního cyklu či jiné časy potřebné k realizaci jednotlivých typů operací. Aby došlo ke zkrácení manipulačních časů, vyplatí se zakomponovat do cyklů i manipulační vozíky.

Publikováno: 28. 06. 2020

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Katka Jandlová