Lze si pojistit ušlý zisk při odstávce či přerušení výroby?

Pojištění průmyslu a průmyslových rizik – pojištění podnikatelů

Ačkoli je každé podnikání jiné a nese s sebou rozdílná rizika, přesto by se snad všichni podnikatelé dokázali shodnout na jednom: jejich největší noční můrou je nucené přerušení provozu. S nečekanou odstávkou či zastavením výroby bývají totiž obvykle spojeny nemalé výdaje — a také značný ušlý zisk. Jak se takovému riziku bránit? Lze se proti ušlému zisku třeba pojistit?

Existuje pojištění ušlého zisku?

Pro všechny velké i menší podnikatele, kteří si někdy položili otázku, zda by nebylo možné pojistit se účelně proti riziku ušlého zisku, máme dobrou zprávu. Svět pojištění počítá i s touto eventualitou, byť pojištění ušlého zisku byste jako samostatnou položku v nabídce pojišťoven hledali nejspíše marně.

Pojišťovny si totiž jsou vědomy variability podnikatelských aktivit a dobře vědí, že každá firma má svá specifika a jiné nároky. Problematiku překlenutí doby, v níž je daná firma či společnost nucena vypořádat se s nucenou odstávkou či přerušením provozu, tak zahrnují různé typy rizikového pojištění — zejména pak ty, jež spadají do kategorie pojištění průmyslu a průmyslových rizik.

Jednu z účinných variant, již mohou podnikatelé zvážit, představuje pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu, jaké nabízí například pojišťovna Kooperativa.

Pojištění průmyslu a jeho rizik

Tento typ pojištění se zpravidla zaměřuje na pokrytí následných škod, které pojištěnému způsobí nucené přerušení provozu či výroby, a to z důvodu vzniku věcné škody (obvykle na majetku, budovách či vnitřním zařízení). Jedná se tedy obvykle o situace, kdy jsou výrobní haly, sklady či další provozní prostory a jejich vybavení poškozeny například požárem, pádem předmětů a věcí (stožárů, stromů apod.) či nárazem a vniknutím vozidel.

V rámci pojištění pak pojišťovna za podnikatele po jistou dobu může hradit například:

 • mzdy a odvody na sociálním a zdravotním pojištění,
 • nájemné včetně leasingových splátek,
 • veškeré placené služby,
 • materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu,
 • odpisy,
 • silniční daň a daň z nemovitosti,
 • pojistné,
 • ale i konkrétně vyčíslený ušlý provozní hospodářský výsledek.

Na druhou stranu je ale třeba počítat s tím, že některé (více či méně nutné) výdaje z pojištění uhradit nelze. Jedná se zejména o:

 • splátky úvěrů,
 • variabilní výdaje pojištěného subjektu, které se mění s objemem výkonů nebo výší obratu,
 • nebo případné finanční (a jiné) sankce.

S ohledem na specifické potřeby podnikatelských subjektů se pojištění průmyslových rizik sjednává vždy individuálně. Ideální proto je obrátit se přímo na konkrétní pojišťovnu, s níž najdete nejvhodnější nastavení pojistného produktu. A měli byste také počítat s tím, že si pojišťovna nejspíše vyžádá rizikovou prohlídku na místech plánovaného pojištění, aby nedošlo k žádným nemilým překvapením.

Publikováno: 25. 01. 2024

Kategorie: Podnikání

Autor: Lenka Vlková