Jak si vybrat název firmy

Jaké obchodní jméno nebo název živnosti zvolit? Tipy pro výběr vhodného názvu firmy. Nejprve si řekneme něco o pravidlech, které na Slovensku platí pro uvádění obchodních jmen firem a podnikatelů, a nakonec najdete tipy pro výběr správného obchodního jména.

Obchodní jméno živnostníka (fyzické osoby)

Obchodním jménem fyzické osoby je její jméno a příjmení. Obchodní jméno fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, například MARTIN Juhász - Zámečnické služby.

Obchodní jméno právnické osoby (s.r.o-čko)

Společnost s ručením omezením patří mezi společnosti, jejichž obchodní jméno je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. To platí i pro právnické osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku na základě zvláštního zákona. Součástí obchodního jména právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu (například OBKLADY, s.r.o). Podnikatel je povinen uvádět obchodní jméno spolu s dodatkem označujícím jeho současný právní stav, zejména s dodatkem \"v likvidaci\", \"v konkurzu\" nebo \"ve vyrovnání\".

Pravidla pro obchodní jména

I v případě živnostníka i s.r.o-čka platí, že obchodní jméno nesmí být zaměnitelné s obchodním jménem jiného podnikatele. Nesmí vzbuzovat klamnou představu o podnikateli nebo o předmětu podnikání. K odlišení obchodního jména právnické osoby nestačí rozdílné označení právní formy, t.z. nemohou existovat dvě firmy OBKLADY s.r.o a OBKLADY a.s. Pokud jde o živnostníky, stačí k odlišení uvedení jiného místa podnikání. Pokud má živnostník - fyzická osoba - stejné jméno a příjmení jako jiný podnikatel v témže místě podnikání, je povinna doplnit své obchodní jméno uvedením dodatku, který se týká jména nebo druhu podnikání tak, aby se obchodní jména dala vzájemně odlišit.

Tipy pro výběr vhodného jména společnosti

Originální název Název firmy by měl být originální. Důvod je jednoduchý - aby si ho zákazníci nepletli s názvem konkurenční firmy. Snadno zapamatovatelný název firmy Měl by to být takový název, kteří si klienti zapamatují na první poslech v rádiu, při prvním zhlédnutí na internetu, vizitce či v časopise. Snadno vyslovitelný název To, zda název snadno vyslovuje, přispívá k rychlému zapamatování si vaší firmy. Zejména pokud plánujete vyrábět nějaké produkty, je vhodné, aby vaše obchodní jméno dokázali lidé bez problémů vyslovit. Pokud plánujete podnikat především v České republice, volte raději české názvy. Z anglických vybírejte jen takové, o kterých je známo, jak se správně vyslovují (Unbelievable guerilly, s.r.o. není dobrý příklad :). Pokud naopak plánujete podnikat v zahraničí, nejlepším bude anglický název, případně český bez diakritiky. Jednoduchý název V jednoduchosti je síla - pokud bude název dostatečně jednoduchý, bude se snadno pamatovat. Velkou výhodou je, pokud se název dá skloňovat. Název související s předmětem podnikání Někdy je vhodné, pokud obchodní název souvisí s předmětem podnikání (ŽEHLIČKY, s.r.o). V případě, že budete podnikat zejména na internetu, je tato podmínka téměř nezbytností. Místo podnikání v názvu Chcete-li se zaměřit na nějakou oblast, stojí za zvážení místo podnikání v názvu. Pokud je vaším cílem stát se nejsilnější pekárnou v Modre, můžete zvolit jméno Modřanské PEKÁRNY, s.r.o.

Přidáváme ještě tři řady:

1.  Předtím, než si definitivně zvolíte svůj obchodní název, poohlédněte se i po konkurenci. Napište si na papír všechny potenciální varianty a potom vezměte do ruky žluté stránky a podívejte se, jestli už neexistují firmy či živnostníci se stejným či podobným obchodním jménem. Prohlédněte si Obchodní rejstřík a každý váš návrh obchodního jména si v rejstříku důkladně zkontrolujte. Vyhledejte si také všechny varianty v Google.cz. Určitě si přečtěte náš seriál o konkurenci v podnikání. 2. Když vám bude chybět inspirace, zalistujte si ve slovníku českého jazyka (zkuste on-line verzi). 3. Před definitivním rozhodnutím vezměte do ruky Slovník českého jazyka (nebo zkuste on-line verzi) a ověřte si, zda je vámi vybraný obchodní název spisovný a pravopisně bezchybný! Abyste si nechtěně nezaložili například firmu NAVIJAKY s.r.o., protože správně je \"navijáky\".