Zákonné školení požární ochrany lze absolvovat online

Požadavky ohledně školení požární ochrany jsou stanoveny v zákonu o požární ochraně, zákoníku práce i vyhlášce o požární prevenci. Všichni zaměstnavatelé jsou povinní ho svým zaměstnancům zajistit při nástupu a pak jednou za dva roky či za tři roky u vedoucích zaměstnanců. online školení BOZP a PO" href="https://www.instructor.cz/skoleni-bozp-po" target="_blank" rel="noopener">Školení požární ochrany (dále už jen PO) se typicky řeší spolu se školením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení PO by každopádně měla provádět osoba odborně způsobilá v PO či technik PO. Co má dělat kupříkladu taková začínající firma, která nemá žádné kontakty na tyto osoby a neví, na koho se pro zajištění školení obrátit?

Využijte sílu vzdělávání online

Není nic jednoduššího než zajistit toto povinné školení zaměstnanců online. Nemusíte si zvát do firmy žádnou pověřenou osobu a organizovat hromadné školení, kvůli kterému by se zastavil chod firmy. Každý zaměstnanec může absolvovat online školení v čase, jenž mu vyhovuje. Problémem není ani homeoffice v průběhu pandemie, kurz lze absolvovat odkudkoliv včetně domova. Vynikající platformu pro online školení má česká firma PREVENT, jež už téměř třicet let působí v oblasti poradenství a služeb v péči o zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Jde s dobou, a proto vytvořila vzdělávací platformu INSTRUCTOR, na níž je možné absolvovat nejrůznější školení. Nejen ta povinná, ale také celou řadu volitelných.

Online školení PO bude zaměstnance bavit

Vzdělávání online je pohodlné třeba v tom, že může člověk postupovat podle svého vlastního tempa. Co mu není jasné, přečte si dvakrát, chce-li se k něčemu vrátit, může to bez problémů udělat. Kurzy na platformě INSTRUCTOR jsou navíc interaktivní. Nespočívají jen v sezení před obrazovkou, nudném čtení a nakonec vyplnění testu. Od uživatele jsou vyžadovány akce po celou dobu, kurz je ilustrovaný a zábavný. Školení PO je určeno pro všechny kategorie činností, tedy pro pozice, kde nehrozí zvýšené požární nebezpečí, i pro ty, kde je vysoké. Uživatelé se seznámí s právními předpisy, povinnostmi zaměstnanců, druhy dokumentace PO, způsoby ohlášení požáru, zásadami požární prevence, postupy při evakuaci atd. Školení je k dispozici v češtině i angličtině, pro zaměstnance i vedoucí zaměstnance.

Školení lze přizpůsobit na míru

Online školení obsahuje vždy aktuální informace a je průběžně aktualizováno, pokud vejdou v platnost nová nařízení. Zároveň ho lze doplnit o konkrétní informace vztahující se přímo k vaší firmě. Je-li potřeba zaměstnance informovat o specifických postupech a podmínkách, není problém. Vzdělávací platforma INSTRUCTOR umožňuje doplnění dodatečných informací, případně vytvoření úplně nového kurzu na míru. A cena? Odvíjí se od počtu zaměstnanců, což je spravedlivé. Není ovšem nijak výrazně vyšší, než by byla v případě klasického offline školení.

Publikováno: 03. 05. 2021

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Katka Jandlová