Chcete používat soukromé auto na podnikání?

Chcete na podnikání používat vlastní auto? Do nákladů můžete dát pohonné hmoty (benzín, naftu) a paušální výdaje za ujeté kilometry. A také další náklady související se služební jízdou. V jaké výši a za jakých podmínek? Čtěte dál. Chcete-li pro podnikání používat automobil, můžete si ho buď koupit nebo přepsat na firmu, pořídit na leasing (finanční nebo operativní) nebo můžete pro své podnikání používat své soukromé auto. Pokud budete na podnikání (ať už jako živnostník / OSVČ nebo sro-čka) používat své auto, toto v takovém případě nebude zařazeno do majetku firmy. Při používání soukromého vozidla na podnikání, si do nákladů můžete zahrnout nejen pohonné hmoty (benzín, naftu), ale také paušální výdaje za ujeté kilometry. A také další náklady související se služební jízdou.

Pohonné hmoty

Pokud budete používat soukromé auto (které nesmí být zahrnuty do majetku vaší firmy), pak si můžete do daňových výdajů zahrnout spotřebované pohonné hmoty. Prokazování výdajů na benzín či naftu můžete dělat podle některého z následujících tří způsobů: podle cen, platných v době jejich nákupu, tedy na základě bločku z čerpací stanice. Spotřebované pohonné hmoty však musí být podle průměrné spotřeby uvedené v "techničák" (ORV - osvědčení o registraci vozidla). To bohužel znamená, že pokud má auto ve skutečnosti vyšší spotřebu než je uvedeno v TP (což bude téměř jistě i váš případ), pak si spotřebu navíc (tzv. nadspotřeba) nemůžete zahrnout do daňově uznatelných výdajů. Navíc, v tomto případě vás bude obtěžovat i byrokracie, protože si musíte vést evidenci, tzv. knihu jízd na základě dokladů o nákupu pohonných hmot, ale nejvíce do výše odpovídající záznamů z GPS přístroje (knihu jízd generuje systém automaticky podle údajů ze satelitního sledování pohybu vozidla), ve formě paušálních výdajů do výše 80% z prokazatelných nákupů pohonných hmot (tedy 80% ze všech bločků za naftu či benzín), ty musí korespondovat s počtem ujetých kilometrů. V tomto případě si nemusíte vést knihu jízd. Můžete se sami rozhodnout, který z výše uvedených způsobů použijete. Jelikož v prvním případě si můžete uplatnit pouze výdaje spojené s firemním cestami, pro mnoho živnostníky a OSVČ je nejvýhodnější třetí způsob účtování nákladů - nemusíte si vést knihu jízd a nemusíte rozlišovat mezi soukromými a pracovními cestami. Třetí způsob, tedy uplatnění paušálních 80% výdajů lze použít také v případě, že si vozidlo pronajmete nebo půjčíte. Pokud jste ale plátce DPH, můžete použít i třetí způsob, ale pro účely vrácení DPH nutné navíc prokázat použití pohonných hmot (buď knihou jízd nebo GPS systémem).

Kniha jízd

Pokud si budete uplatňovat výdaje podle prvního bodu, pak jste povinen vést si knihu jízd. V knize jízd musíte při každé jízdě evidovat: - označení vozidla, - kdo jízdu provedl, - účel jízdy (musíte evidovat nejen firemní, ale i všechny soukromé jízdy), - trasu, datum, čas zahájení a čas ukončení jízdy, - počet ujetých kilometrů (podle stavu tachometru). Na evidenci můžete použít buď excelovskou tabulku v počítači či vlastní tabulku na papíře, ale nejpraktičtější je koupit si v papírnictví už hotovou knihu jízd, kterou máte stále v autě. Samozřejmě, úplně nejpohodlnější je mít v autě GPS sledování a příslušný software vygeneruje knihu jízd za vás, ale pro živnostníky a OSVČ je to poměrně nákladný způsob.

Náhrada za ujeté kilometry

Do daňových výdajů si kromě pohonných hmot lze započítat i náhradu za každý jeden kilometr jízdy. Částka náhrady za 1km je pro rok 2013 ve výši 0,183 EUR. Na druhou stranu, do nákladů si v tomto případě nelze zahrnout výdaje na opravy a udržování vozidla (servisní prohlídky, výměnu oleje, umytí auta, poplatky za STK a EK apod.). Výdaje spojené s použitím vozidla pro konkrétní pracovní cesty (dálniční nálepka, parkovací poplatky) lze započítat do nákladů. Pokud na podnikání využíváte i přívěsný vozík, pak se náhrada za 1km zvyšuje o 15%. Podmínkou pro uplatnění náhrady za ujeté kilometry je, že jste zapsán jako vlastník vozidla v technickém průkazu (Osvědčení o registraci vozidla). V opačném případě si můžete uplatnit pouze výdaje na pohonné hmoty a vedlejší výdaje (zmiňovaná dálniční nálepka, parkování apod.). Daň z motorových vozidel (silniční daň) Pokud budete na podnikání používat soukromé auto, musíte za toto vozidlo zaplatit silniční daň. Ta se platí vždy zpětně v lednu, to znamená, že pokud začnete používat auto na podnikání v srpnu 2013, silniční daň za tento rok zaplatíte až v lednu příštího roku (a to jen za alikvotní část roku, tedy jen za tu část roku, odkdy auto používáte k podnikání). Sazba daně je různá a závisí na kraje, kde je auto přihlášeno, a od objemu motoru.

Nahlášení na daňový úřad

Skutečnost, že začnete soukromý automobil používat pro firemní účely, netřeba nahlašovat finančnímu úřadu. Finančnímu úřadu se nahlašuje pouze ukončení používání soukromého automobilu pro podnikatelské účely.

Publikováno: 15. 11. 2018

Kategorie: Podnikání

Autor: Jakub Vohradský

Tagy: auto na podnikání | soukromé auto na podnikání