Co vám může nabídnout CAD software GstarCAD: Podrobné přehledy funkcí

GstarCAD je výkonný 2D CAD /3D CAD systém kompatibilní s formátem DWG, zaměřený na technické kreslení a modelování. Jeho uživatelské rozhraní je navrženo tak, aby se podobalo AutoCADu®, což usnadňuje přechod mezi těmito programy. S rozmanitou funkcionalitou a možností individuálního přizpůsobení je ideálním nástrojem pro každého profesionála v architektuře, stavebnictví, strojírenství, elektro-projektování nebo v oblasti technického zařízení budov (TZB), jako např. rozvody kanalizace, rozvody vody, rozvody plynu, rozvody vytápění a rozvody vzduchotechniky.

Součástí programu je široká paleta nástrojů na tvorbu a úpravu 2D a 3D objektů. Od základních geometrických tvarů až po složité modely, GstarCAD poskytuje prostředky k realizaci návrhů a konceptů bez ohledu na jejich složitost.

Přesnost a efektivita jsou při tvorbě technických kreseb klíčovými aspekty. Pomocí funkcí jako Rastr, Krok, Uchopení objektů, Trasování mohou uživatelé zajistit, aby jejich kresby byly vykresleny s maximální přesností a s minimálním úsilím. Kromě toho program nabízí vlastní rozšířené nástroje editace objektů, seskupené v části Express Tools, což umožňuje rychlé a efektivní úpravy výkresů.

GstarCAD podporuje tvorbu a využívání CAD bloků. Vytváření bloků je efektivním způsobem zrychlení procesu tvorby výkresů, přičemž blok reprezentuje skupinu geometrických a textových objektů sloučených do jednoho symbolu. Použití bloku opakovaně ve výkrese se počítá jako jediný objekt, což umožňuje jednoduchou aktualizaci všech souvisejících referencí při změně bloku. Bloky mohou být vloženy z externích zdrojů nebo vytvořeny uživatelem, čímž se zvyšuje efektivita práce a snižuje se množství uložených dat. Součástí bloků jsou také atributy, které uchovávají vlastnosti bloku a mohou být extrahovány do výkazů.

Jednou z důležitých funkcí GstarCADu je také uspořádání výkresu pomocí vytváření hladin. Hladiny jsou jako průhledné fólie, které mohou obsahovat objekty s podobnými vlastnostmi nebo účelem. Pomocí nástroje Správce hladin je možné jednotlivé hladiny skrýt, zobrazit nebo nastavit jejich vlastnosti. Tento přístup k organizaci výkresu zvyšuje jeho přehlednost a usnadňuje spolupráci v týmových projektech.

Po dokončení tvorby výkresu může uživatel využít výkresový prostor k vytvoření požadovaných pohledů s měřítkem a přidáním kót a popisů. Následně je možné tento výkres vytisknout nebo exportovat do různých podporovaných formátů jako DWG, DXF, PDF a další. Kromě toho GstarCAD podporuje spolupráci s jinými CAD aplikacemi, import různých souborových formátů a umožňuje rozšíření svých funkcí pomocí skriptování v LISP, VBA nebo .NET.

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: Reality

Autor: Katka Jandlová