Evidence docházky má větší význam, než si možná myslíte

Zákon hovoří jasně: firmy musí evidovat pracovní dobu zaměstnanců. To je fakt, kterého si je vědom každý zaměstnavatel. Ale pak je zde ještě jeden termín – docházka. Ačkoliv na první pohled vypadá, že jde o jedno a to samé, v praxi může být časový rozdíl markantní. Doba strávená na pracovišti a skutečně odpracovaný čas se totiž mohou výrazně lišit. Ve svém zájmu byste proto neměli podceňovat význam evidence docházky, protože jedině tak dosáhnete skutečně efektivního chodu společnosti.

Co je povinností zaměstnavatele?

Zaměstnavatelé musí vést evidenci docházky dle platné legislativy. Konkrétně Zákoníku práce, ustanovení § 96. Ustanovení ukládá povinnost evidence zaměstnancem odpracované směny, přesčasů, noční práce, další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a pracovní pohotovosti, kterou zaměstnavatel držel, ale nedošlo k výkonu práce.

Co je povinností zaměstnance?

Zaměstnanec se musí být přítomen na pracovišti v době začátku směny, a to bez ohledu na to, zda jde o kancelář, halu nebo jiné místo definované v pracovní smlouvě. Neznamená to však, že ve stejný čas začne pracovat. K prodlevám mezi docházkou a reálně odpracovaným časem může dojít například z důvodů převlékání v šatně, přesunu po firemním areálu apod.

Proč dochází k problémům?

Pokud zaměstnavatel zamění evidenci docházky s pracovní dobou, může se stát, že ho zaměstnanci vyjdou na výrazně vyšší částku oproti té, kterou by měli mít za skutečně vykonanou práci. A samozřejmě může dojít i k opačné situaci, kdy zaměstnanec stráví prací mnohem více času, ale firma mu do výplatní pásky nezahrne přesčasy. Dojde-li mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ke sporu, vloží se do toho úředníci z inspektorátu práce a vyžádají si vysvětlení. Pak je zaměstnavatel povinen doložit evidenci docházky. Inspektoři mohou za nesrovnalosti uložit sankce.

Snadná evidence díky moderním technologiím

Píchačky a papírová evidence docházky patří do muzea. Chcete-li mít perfektní přehled, vsaďte na profi řešení, které vám umožní také kontrolu odpracovaných hodin, automatické zpracování výkazů mezd a v neposlední řadě přístup k informacím online přes cloud.

Snadné zpracování mzdové agendy

Docházkový systém funguje na jednoduchém principu. Zaměstnanci se přihlašují a odhlašují pomocí čipů a informace o odpracovaných hodinách, přesčasech a příplatcích za práci v noci či ve svátky jsou automaticky zpracovávány do výkazů. K datům mají přístup nejen zodpovědní pracovníci, ale i samotní zaměstnanci

Přístupový systém pro vyšší stupeň zabezpečení

Evidenci docházky lze integrovat i s přístupovým systémem. Jedná se o perfektní řešení pro každého, kdo vyžaduje naprostou kontrolu nad pohybem zaměstnanců ve firemním objektu. Pomocí evidence přístupů docílíte vyšší úrovně bezpečnosti personálu i majetku. Otevírání pomocí čipu je praktické a v případě ztráty se nemusí měnit zámek. Pokud vás moderní metoda docházkového systému zaujala, poohlédněte se po specializovaném dodavateli, který vám doporučí vhodné řešení.

Publikováno: 31. 12. 2017

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Katka Jandlová

Tagy: evidence docházky | přístupový systém