I reklamní předměty můžete dát do nákladů. S jakými to lze?

Daňově uznatelné náklady – prakticky každý podnikatel chce mít nějaké výdaje, aby nemusel tolik platit na daních. A ono se to nakonec i daří, vezmeme-li v potaz, že má své zaměstnance a také zařizuje kanceláře. Jenže pokud tato fáze už přešla, hledá další možnosti. Věděli jste, že například do nákladů můžete dát i některé reklamní předměty? Prezentace firmy sice nepatří mezi daňově uznatelné náklady, ale jsou výjimky, které můžeme brát jako spíše propagaci, než prezentaci firmy.

Jak je to s reklamními předměty a daněmi

Zákon v tomto případě hovoří jasně. Reklamní a propagační předměty, jako vizitky nebo hrníčky, se nepovažují za dary, ale může se jednat o zmiňovaný reklamní a propagační předmět, pakliže je předmět označen jménem a ochrannou známkou poskytovatele, kterým je obchodní partner. Je zde navíc také stanovená hodnota, která musí být do 500 korun bez daně z přidané hodnoty. Nesmí se jednat o předmět spotřební daně, výjimkou jsou takzvaná tichá vína.

Jak je to s poukázkami?

Samostatnou kategorií jsou poukázky. Dávají se velmi často, a to minimálně ve chvíli, kdy člověk neví, jaký konkrétní předmět by druhé straně udělal radost. I když poukázka z logiky věci slouží k nákupu zboží a služeb u smluvních partnerů, i když se splní veškeré zmiňované podmínky, o propagační a daňově uznatelný náklad se jednat nebude. Ministerstvo financí má na to totiž svůj názor – domnívá se, že se nejedná o věc s užitnou nebo estetickou hodnotou, i když si reálně za poukázku takovou věc lze koupit. Jedná se v tomto případě spíše o dar, který daňově uznatelným nákladem ze zákona není.

Dárky napřímo s logem jsou tedy nejlepší cesta

Abyste tedy mohli reklamní předmět zahrnout do výdajů, kývněte k dárkům napřímo, které budou opatřeny obchodním logem. Jen si tedy pohlídejte hodnotu pro daňovou uznatelnost a budete mít vyhráno.

Publikováno: 28. 10. 2022

Kategorie: Marketing

Autor: Katka Jandlová