I mistr tesař se někdy může utnout. Pojištění odpovědnosti za něj ale škody uhradí!

Pojištění odpovědnosti pro podnikatele

Když si domů pozvete řemeslníka, aby vám v domě či v bytě něco opravil, zrekonstruoval či vybudoval, přirozeně předpokládáte, že svou práci odvede v maximální možné kvalitě a k vaší spokojenosti. A bez karambolů. Kvalitní práce ostatně bude na druhé straně také cílem každého poctivého živnostníka. Přesto se někdy může stát, že vám i zkušený řemeslník během své práce způsobí nějakou škodu. A to třeba i zcela nezaviněně. V takových situacích je na místě se ptát, zda je vybaven také adekvátním pojištěním, které příslušnou škodu dokáže uhradit.

Pojištění podnikatelských rizik by nemělo chybět žádné firmě

Ve skutečnosti byste se ale — jako zákazníci — měli o to, zda je dotyčný řemeslník (či jeho firma) proti takovým rizikům podnikání pojištěn, zajímat ještě dříve, než se vůbec pustí do práce. Bez pojištění odpovědnosti totiž jakákoli, byť zdánlivě drobná nehoda při práci, může mít poměrně značné následky. Škody, které dokáže způsobit i jen jeden jediný špatně utažený šroubek, se mohou vyšplhat do statisícových částek, které byste po nepojištěném podnikateli museli následně sami vymáhat.

Pro podnikatele pak, ať už se jedná o větší firmy či OSVČ, pojištění odpovědnosti zase představuje záruku, že i když k nějaké nehodě a škodám dojde, budou moci i nadále svou práci vykonávat, aniž by je vymáhaná úhrada způsobených škod dovedla k bankrotu.

Pojištění odpovědnosti všeho druhu

Základní oblasti, pro něž se pojištění odpovědnosti podnikatelů zpravidla sjednává, představuje především odpovědnost za:

  • újmu způsobenou na věci,
  • odpovědnost za újmu způsobenou na zdraví nebo životě,
  • a odpovědnost za následnou finanční škodu.

Nabízí se také možnost připojistit specifické odpovědnosti, jako například odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po jejím předání.

Ve všech pojištěných situacích přitom pojišťovna obvykle uhradí způsobenou škodu či újmu v plné výši. Přesto je třeba při sjednávání pojistné smlouvy dát pozor na výši sjednaného pojistného plnění, které by mělo odpovídat potenciálně hrozícímu riziku. Důležité přitom je vyvarovat se především rizika nedostatečného pojištění/ limitu pojistného plnění, kdy by sjednaný limit plnění byl příliš nízký a nedokázal tak pokrýt reálně způsobené škody. Stejně tak je nezbytné správně ošetřit územní platnost pojištění, zejména například v situacích, kdy jako řemeslník dojíždíte za prací v příhraničních oblastech i mimo území České republiky.

Cena pojištění odpovědnosti pro živnostníky a podnikatele se obvykle pohybuje v řádu stokorun za měsíc, umí ovšem spolehlivě pokrýt škody ve výši stovek tisíc či milionů korun. Není tedy důvod s jeho sjednáním váhat, neboť — jak známo — i mistr tesař se může někdy utnout.

Publikováno: 25. 01. 2024 / Aktualizováno: 08. 02. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Lenka Vlková