Jak jednoduše založit akciovou společnost?

Plánujete založit akciovou společnost, ale jste zmatení z množství informací kolujících po internetu? Chcete si být jisti, do čeho jdete? Pak jste tu správně! V tomto článku se vám pokusíme přiblížit, co je to akciová společnost a jaké náležitosti obnáší její založení. Akciová společnost patří vedle společnosti s ručením omezeným k jedné z nejužívanějších metod podnikání. Je to typická kapitálová obchodní společnost, a to má hned několik výhod. My se v tomto článku podíváme na to, jak založení akciové společnosti probíhá.

Co je to akciová společnost?

Na začátek by se slušelo vysvětlit, co to vlastně akciová společnost je. Jedná se o právnickou osobou, tedy uměle vytvořený subjekt práva.  Akciová společnost povinně vytváří základní kapitál, který je rozvržen na určitý počet akcií s určitou nominální hodnotou. Účast akcionáře ve společnosti je tak představován počtem takových akcií. S akcií jsou spojena práva akcionáře. Jedná se např. o právo podílet se na řízení společnosti, právo hlasovat při rozhodování nejvyššího orgánu společnosti, právo na podíl na zisku nebo právo na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací.

Jak a.s. založit?

Akciová společnost se zakládá tzv. zakladatelským právním jednáním ve formě notářského zápisu, jehož obsahem jsou stanovy společnosti. Založit akciovou společnost může jak jednotlivec, tak více osob, přičemž každý akcionář je pak veden v seznamu akcionářů. Akciová společnost je sice založena přijetím stanov, ale vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Proto je nejpozději do šesti měsíců od přijetí stanov třeba podat návrh k soudu na zápis společnosti.

Co musí obsahovat stanovy?

Povinný obsah stanov stanovuje obecně občanský zákoník a detailněji pak zákon o obchodních korporacích. Rozhodně by se v nich měl objevit název a sídlo společnosti, informace o akciích a výši základního kapitálu nebo systém vnitřní struktury společnosti.  

Jaké jsou výhody akciové společnosti?

Největší výhodou akciové společnosti je, že akcionáři neručí za závazky společnosti, proto je akciová společnost vhodná pro kapitálově náročnější projekty. V případě, že by se společnost zadlužila, akcionáři nejsou povinni splácet její dluhy svým vlastním majetkem a nemůže na něj být vedena ani exekuce. Dále také především, pokud chcete být na trhu vnímáni jako silní a stabilní obchodní partneři, je pro vás akciová společnost tou pravou volbou. Pokud si po přečtení tohoto článku a příslušných právních předpisů stále nejste jisti, jak založit akciovou společnost, můžete se obrátit na některou firmu nabízející založení akciové společnosti na míru. Jejich prostřednictvím se pro vás celý proces značně zjednoduší a v návaznosti na jejich praxi v oboru vám také pomohou s obsahem stanov nebo doporučí vhodné sídlo.

Publikováno: 17. 11. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: Katka Jandlová