Investování do akcií: Vše, co byste měli vědět, než se do nich rozhodnete vložit své peníze

Investování do akcií je výnosným, ale stejně tak i rizikovým způsobem, jak zhodnotit své finanční prostředky. Pokud si s myšlenkou na nákup cenných papírů pohráváte a jste schopni přijmout veškerá rizik, která obchodování na burze obnáší, seznamte se se všemi základními termíny a souvislostmi. V tomto článku se dozvíte, jak investice do akcií fungují, na co si dát pozor, a za jakých okolností se vyplatí.

Co jsou to akcie?

Předpokládáme, že pojem akcie je každému, kdo jeví zájem o jejich nákup, jasný, ale pro jistotu přinášíme stručnou definici: jedná se o cenné papíry, které potvrzují vlastnictví určitého podílu společnosti, do které majitel akcií (akcionář) vložil svůj kapitál. Oproti např. dluhopisům, kdy kapitál pouze půjčujete a za čas se vám vrátí i s výnosem, se tak můžete stát skutečnými spoluvlastníky akciové společnosti. Rozeznáváme dva základní typy akcií, a to kmenové a prioritní. Jaký je mezi nimi rozdíl? Kmenové akcie jsou akcie, které držiteli přináší podíl na zisku i na ztrátách, a navíc i některé důležité pravomoci – především volbu představenstva a uplatnění svého hlasu při rozhodování o tom, zda se výdělek investujte, nebo vyplatí akcionářům formou dividend. Dividenda tedy představuje podíl na zisku vyjádřený procentem z hodnoty akcie. Dividendy se obvykle vyplácejí 3-4× ročně, a to v podobě elektronického depozitu nebo šeku. Prioritní akcie přináší držitelům podíl na zisku, který se vyplácí v předem stanovené výši a termínu. Držení prioritních akcií je výhodné také v momentě, kdy společnost bankrotuje – majitelé mají nárok na přednostní vrácení peněz.

Jak se obchoduje na akciovém trhu?

Obchodování s akciemi může být výnosní i ztrátové, proto vy se ho neměli účastnit lidé s nulovými zkušenostmi a ti, kteří si nemohou dovolit investovat peníze, jejichž ztráta by je finančně nepoložila. Hodnota akcií není pevné, naopak se mění v reakci na nabídku a poptávku. Vliv má úspěšnost, reputace i velikost společnosti, jakožto mnohé další faktory. Typickou situací, kdy hodnota akcií roste, je uvedení nového produktu s velkým potenciálem, expanze na nové trhy a celkové inovace či rozšíření ve výrobě. Opačný jev nastává v momentě, kdy společnost udělá nějaký přešlap – vyrobí špatný produkt nebo zklame důležité zákazníky, kteří si začnou stěžovat na pokles kvality. Obecně platí, že pokud nabídka převyšuje poptávku, cena akcií jde dolů. A naopak. Nabídkou máme na mysli akcionáře, kteří se rozhodli pro prodej, a pod poptávkou zase investory, kteří jsou ochotni investovat peníze.

Jak začít s investováním do akcií?

Prvním krokem je výběr obchodníka (brokera), jehož prostřednictvím budete s akciemi obchodovat. Další možností jsou banky a investiční společnosti. Po výběru obchodníka si založíte účet a převedete na něj sumu, kterou chcete do obchodování vložit. Nyní přichází na řadu rozhodování, do jakých společností kapitál vložíte. Většina investorů v posledních letech preferuje pohodlné obchodování s akciemi přes online platformu některého z renomovaných brokerů či jiných zprostředkovatelů. Nákup a prodej probíhají prostřednictvím obchodních příkaz. Objednávka „market“ se používá tehdy, když se obchodník rozhodne pro nákup či prodej okamžitě za nejlepší dostupnou cenu. Limitovaná objednávka spočívá ve stanovení ceny před transakcí. Výše uvedený popis je pouze zjednodušený, v praxi je obchodování s akciemi mnohem náročnější a každý, kdo se do těchto vod rozhodne vstoupit, by měl předem problematiku důkladně nastudovat. Zároveň platí, že je vhodné dodržovat předem nastavenou investiční strategii a investovat v delším časovém horizontu.

Publikováno: 18. 06. 2021

Kategorie: Finance

Autor: Katka Jandlová