Jak je to s dopravními předpisy za branou firemního areálu a na dalších nestandardních místech?

Na veřejných komunikacích je to s pravidly silničního provozu naprosto jasné, ale jak je to v uzavřeném areálu firmy? Pochybnosti mnohdy mají i ostřílení šoféři, natožpak lidé, kteří usedli za volant teprve nedávno. Jak se věci mají a na co byste si měli dát pozor? Firemní areály jsou optikou platných zákonů pozemní komunikace a obecně lze říct, že zde pravidla silničního platí. Současně je však nutné dodržovat specifická omezení, které na daném místě zavedl odpovědný subjekt. V každém případě proto dbejte na dopravní značení a seznamte se s tím, co za závorou platí, a za co pokutu naopak nedostanete.

​Kde dopravní předpisy neplatí?

Mezi místa, kde dopravní předpisy neplatí, patří například soukromá pole, letiště, závodní okruhy a další plochy mimo komunikaci. Ani na těchto místech se však řidiči nesmějí dopouštět trestných činů a zároveň se nevyhnout odškodnému v případě ublížení na zdraví či majetku.

​Jak to chodí na neveřejných komunikacích?

Dopravní předpisy platí i na neveřejné komunikaci. Jak ji poznáte? Především tak, že se na ni dostanete pouze se svolením odpovědné osoby. Kromě předpisů zde platí také předpisy, které stanovil vlastník. Narazíte zde na dopravní značení vodorovné i svislé, ale ani v případě porušení dopravních předpisů nemůžete dostat pokutu od PČR.

V místech definovaných jako neveřejné komunikace nepotřebují vozidla (ani stavební stroje) povinné ručení. Pokud zde však dojde ke škodě na majetku či zdraví, v rámci soudního sporu bude posuzováno, zda nedošlo k porušení dopravních předpisů. Rada na závěr? Vždy, když budete ohledně typu komunikace bezradní, neváhejte se na fakta zeptat u příslušného silničního správního úřadu – jedině tak získáte stoprocentní jistotu, že firemní či jiný areál je (nebo není) veřejná komunikace.

Publikováno: 30. 11. 2022

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Katka Jandlová