Strategické podnikání

V okamžiku, kdy jste se rozhodli rozjet podnikání ve velkém, měli jste v hlavě určitý plán, vizi, kterak chcete podnik vést a k jakým výsledkům se jeho prostřednictvím hodláte dopracovat. Už tehdy jste přemýšleli strategicky. Věděli jste o tom?

Efektivní strategický management

Strategický management je součástí každého rychle se rozvíjejícího podniku. Ačkoliv nejde o úplně nový pojem, stále bývá zjednodušován a zaměňován za pouhé dlouhodobé plánování. Strategický management je však mnohem víc. Jde nejen o nějaké plánování, ale především o vytvoření takového plánu, který bude korespondovat se základním cílem firmy. Strategie spočívá ve vytvoření jednotlivých kroků, kterak plán dodržet a dostát vizím společným pro každého jednotlivého zaměstnance.

Principy strategického myšlení

Strategické myšlení pracuje s několika principy. Jednak konkrétnost cíle. Vězte, že cíl ve smyslu být nejlepší podnik v kraji není úplně vhodný. Co si pod tím představujete? A co ostatní vaši spolupracovníci? Úspěch spočívá v podrobnostech. Dále dlouhodobé plánování v horizontu až na tři roky. Čeho chcete v daném čase dosáhnout? Stanovte si v rámci plánu milníky, které vás utvrdí, že jdete správnou cestou. S tím souvisí princip zaměření se na důležité. V průběhu realizace nastávají situace, jež vás mohou snadno od vytyčeného cíle oddálit. Je nutné umět řešit menší problémy „za běhu“ a stále vyvíjet úsilí na plnění plánu. Nezapomínejte na více variant plánu. Nevyjde jeden? Máte další, navazující.

Vzdělávejte sebe i ostatní

Osvojit si strategické myšlení není nic jednoduchého. Pomoci vám mohou setkání, v nichž se snoubí přednáška na aktuální předem dané téma v souvislosti s efektivním vedením podniku, zároveň máte možnost navazovat do budoucna prospěšné kontakty a sdílet vaše zkušenosti se zkušenostmi jiných. Zkrátka spojit příjemné s užitečným. Jedním z takových pravidelných setkání je celoroční vzdělávací program Business Brunch pod záštitou MotivP. V březnu tak máte šanci přijít na kloub myšlení nejen strategickému, ale i kritickému, pozitivnímu a dalším v rámci akce Myslet znamená děkovat.

Publikováno: 07. 03. 2019

Kategorie: Podnikání

Autor: Katka Jandlová