Jak nastavit marketingovou kampaň tak, aby skutečně vydělávala

Věděli jste, že správně nastavená marketingová kampaň vám pomůže ušetřit na nákladech až třetinu? A jak takové kampaně docílit? Klíčovým pojmem pro vás v tomto ohledu může být marketingový audit. Jedná se o analýzu dosavadní strategie, díky které rozpoznáte veškeré dosavadní nedostatky a optimalizujete kampaň tak, aby skutečně vydělávala. V následujícím článku se podíváme na to, co to audit je, co je jeho cílem a jak by měla efektivní analýza marketingu vypadat.

Co to marketingový audit je a kdy jej provádět?

Na začátku každého podnikání stojí nebo by mělo stát vytvoření marketingové strategie, díky které si určíte své cíle a způsob, jakým jich chcete dosáhnout. Marketing je ale velice dynamická oblast a tuto strategii je proto nutné neustále aktualizovat a přizpůsobovat jak zákazníkovi, tak okolnostem. Aby tato optimalizace byla skutečně efektivní, je dobré pravidelně provádět její systematickou kontrolu. A právě tu nazýváme marketingovým auditem.

Audit je tedy ideální provádět průběžně. Jedině tak zajistíte, že vaše strategie bude skutečně efektivní.

Koho pověřit marketingovým auditem?

Audit můžete provádět v rámci své společnosti přímo vy a nebo jím můžete pověřit třetí stranu. Ačkoliv velká část firem v rámci šetření nákladů provádí analýzu dosavadní strategie zpravidla sama, tento postup s sebou nese jistá rizika.

Analýza vlastní marketingové strategie je vždy ovlivněná určitým předporozuměním a nikdy nebude 100% objektivní. Třetí strana naopak pomůže rozpoznat chyby tam, kde vy byste neměli nutkání vůbec hledat. Využití služeb profesionální firmy se tak zpravidla v rámci auditu výrazně vyplatí.

Jak při analýze postupovat?

Konkrétní analýza marketingu se odvíjí od potřeb dané firmy. Zpravidla se však zaměřuje na následující sektory:

  1. analýza mikronomického prostředí: zohledňuje výkonnost uvnitř firmy a fungování interních procesů

  2. analýza makronomického prostředí: zaměřuje se na zákazníka, definici zákaznické persony a způsob cílení kampaně. V rámci makronomického sektoru také dochází k analýze prodejních argumentů a porovnání prodávaného produktu s konkurencí.

  3. analýza marketingové strategie: porovnává vytyčené cíle s úspěšností jejich plnění

  4. analýza SEO: zohledňuje obsahovou stránku webu a efektivitu klíčových slov, které umožňují organický růst zákazníků

  5. analýza webu: zaměřuje se na dosavadní podobu webu, jeho funkcionalitu, rychlost, vzhled, responzivitu a strukturu

  6. analýza sociálních sítí: pomáhá optimalizovat sdílený obsah v kontextu proměnlivých algoritmů sociálních sítí, zaměřuje se na to, zda má vybraná platforma potenciál oslovit zákazníka

V rámci analýzy pak dochází k shromáždění dosavadních dat a postupů a srovnání s vytyčenými cíli. Analýza pomáhá odhalit, v jakém sektoru a proč se vyskytuje problém. Na základě správně provedeného auditu tak maximálně zefektivníte svůj marketingový plán.

Publikováno: 07. 05. 2021

Kategorie: Marketing

Autor: Katka Jandlová