Jaké informace hledat o konkurenci?

Co potřebujeme vědět o konkurenci. Jaké informace o konkurenci hledat? V předchozím článku, jsme se dozvěděli, kdo je naší konkurencí. Jaké informace bychom si měli u konkurentech najít? Co si všimnout? A jaký to bude mít význam?

Výrobky a služby

Jaké výrobky nebo služby nabízí konkurence? Kolik výrobků a služeb nabízíte vy? Co je obsahem služeb? Mají služby konkurence vyšší přidanou hodnotu než vaše?

Prezentace

Jak se prezentuje konkurence? Jaké mají webstránky? Jaké katalogy a propagační materiály nabízejí? Kde se dají získat tyto materiály? Kde reklamuje a inzeruje konkurence? Má konkurence vytištěné letáky černobíle v kanceláři nebo v profesionální tiskárně na křídovém papíře? Distribuuje konkurence propagační materiály poštou, jako přílohu časopisů nebo rozdávají letáky na ulici? Mají podrobně popsány služby a produkty na stránkách? Mají na stránkách katalog produktů?

Prodej a distribuce

Jakým způsobem realizuje konkurence prodej svých služeb a výrobků? Má firma vlastní prodejny? Je firma jen importérem a prodává přes svých autorizovaných prodejců a dealerů? Má firma velkosklad nebo jen maloobchodní prodejny? Prodává konkurence i přes internet? Mají na webstránce on-line obchod nebo jen objednávkový formulář? Dá se za jejich služby a výrobky platit online? Prodává firma jen telefonicky? Nebo jako podomní prodej? Má konkurence zásilkový prodej?

Ceny

Jaké má konkurence ceny za výrobky a služby? Jsou vyšší nebo nižší než vaše? Zveřejňují na svých stránkách ceník?

Místo podnikání

Kde působí vaše konkurence? Na celém Slovensku, nebo iv zahraničí? Nebo jen ve vašem městě? Kde mají prodejny a pobočky?

Přístup k zákazníkům

Jak mohou konkurenci zákazníci kontaktovat? Jen osobně, nebo jen telefonicky? E-mailem, přes webový formulář? Mohou služby využít i z domu? Jak rychle reaguje firma na otázky? Dá se přes oběd dovolat do firmy? Oslovuje konkurence zákazníků sama nebo zákazníci nakupují u konkurence \"na doporučení\".

Zákazníci

Kdo jsou zákazníci firmy? Orientuje se konkurence pouze na vybranou cílovou skupinu? Jaké je věkové složení klientů? Do jakých příjmových skupin patří? Má konkurence stále nové zákazníky, nebo se k ní vracejí stálí zákazníci?

Inovace a aktuálnost

Přináší firma na trh nové produkty nebo jen kopíruje produkty jiné firmy? Má firma nějaké patenty a ochranné známky? Inovují své výrobky a služby? Jak často obměňují své výrobky a služby? Jak často aktualizují informace na stránkách? Jak často vydávají katalogy produktů?

Plány

Co plánuje konkurenční firma? Jaké produkty nebo služby se chystají uvést na trh? Má konkurence v plánu rozjet podnikání v novém městě či zemi? Jaké produkty vyvíjejí? Odkud mají finanční zdroje. zaměstnanci Kolik zaměstnanců má konkurenční firma? Jak moc jsou kvalifikovaní? Jací odborníci pro ně pracují?

Vlastníci

Kdo vlastní konkurenční firmu? Kdo jsou společníci? A jaké další společnosti vlastní nebo řídí?

Profil v obchodním rejstříku

Jaké jsou základní informace o firmě? Jaké mají kapitál? Kdo jsou majitelé? Kde sídlí firma? Kde mají provoz? Tip: hledejte výroční zprávu konkurenční firmy - z ní se často krát dozvíte odpovědi na výše uvedené otázky.

Publikováno: 05. 02. 2017

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Jakub Vohradský

Tagy: konkurence