Likvidace nebo přeměna společnosti je náročná. S pomocí profesionálů ji zvládnete snáze

Celá řada podnikatelů se rozhodla založit vlastní společnost. Je pro to řada dobrých důvodů. Provozování samostatné výdělečné činnosti pod vlastním jménem s sebou totiž nese nemalou míru rizika. Je sice zdánlivě výrazně jednodušší než provozování společnosti spojené s relativně složitou administrativou, nicméně v případě obchodního neúspěchu při něm hrozí nejen ztráta firemního, ale i osobního majetku. A zatímco živnostník může v důsledku podnikatelského neúspěchu přijít o úspory i střechu nad hlavu, majitelům obchodních společností takové riziko nehrozí. Společnost jako právnická osoba za své závazky ručí pouze do výše svého majetku. Na druhou stranu ale při provozování společnosti výrazně častěji nastávají situace, při nichž je vhodné využít profesionální pomoc.

Při restrukturalizaci, přeměně či likvidaci společnosti pomohou specialisté

Legislativa v České republice je poměrně náročná. To se týká i právní úpravy fungování společností. Zdravý selský rozum tak obvykle na úspěšné vyřešení mnoha situací nestačí, do úzkých se dokonce mohou dostat i odborníci v oborech, které jsou této problematice relativně blízké. Pokud jste se rozhodli vydat se cestou přeměny či restrukturalizace společnosti, rozhodně si ušetříte spoustu času a dost možná i zbytečné problémy, když se namísto hledání informací rovnou obrátíte na odborníky, kteří jsou s problematikou dokonale obeznámeni. A stejně je tomu i u likvidace společnosti.

Co zahrnuje kvalitní servis při restrukturalizaci, přeměně či likvidaci společnosti?

Zkušení specialisté bezchybně zvládnou realizovat všechny potřebné kroky, připraví analýzy, návrhy nejlepších řešení, identifikují problematické oblasti a budou vám asistovat v průběhu celého procesu. Navíc zvládnou kompletně zpracovat účetnictví a splnit daňové povinnosti ve stanovených termínech. Likvidace, restrukturalizace i přeměna společnosti tak může být rychlá a snadná.

Publikováno: 29. 11. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: Katka Jandlová