Když někomu způsobíte škodu, musíte ji nahradit. Kolik to dělá?

Někomu se zkrátka lepí smůla na paty. Během dovolené na horách srazí jiného lyžaře na sjezdovce, jindy zapomene zabezpečit psa, který pobíháním po vozovce způsobí nehodu. Podobných situací mohou být desítky či stovky – a pro všechny je společná odpovědnost za škodu. Jinými slovy: pokud při běžných činnostech v občanském životě způsobíte škodu, nesete za ni plnou odpovědnost. A to i v případě, že jste ji nezpůsobili úmyslně. O něco složitější je to s odpovědností za škodu na majetku zaměstnavatele.

Kdo nerad riskuje, měl by se pojistit

Efektivní ochranu před škodou na zdraví či majetku představuje pojištění odpovědnosti za škodu neboli pojistka na blbost. Týká se však činností v běžném občanském životě a nikoliv škod, které vzniknou při plnění pracovních povinností. Proti těm se lze chránit prostřednictvím pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu. Oba produkty nabízí za výhodných podmínek a širokým rozsahem pojistného krytí ERGO pojišťovna.

Na omezenou odpovědnost za škodu v zaměstnání nespoléhejte

Zaměstnanec je za škodu způsobenou na majetku zaměstnavatele odpovědný do výše čtyřapůlnásobku svého průměrného platu. Ovšem pouze za následujících podmínek: škoda musí vzniknout z nedbalosti a nikoliv úmyslně; současně platí, že zaměstnanec nesmí jednat v opilosti nebo pod vlivem omamných látek. Pokud podmínky poruší, odpovídá za škodu v její plné výši. Nutno podotknout, že zásadní vliv na to, zda bude muset zaměstnanec nahradit škodu, má přístup zaměstnavatele. Ten musí vinu zaměstnance prokázat a případně doložit, zda z jeho strany nedošlo k zanedbání pracovněprávních povinností. K dalším formám odpovědnosti, v rámci kterých limit ve výši čtyřapůlnásobku mzdy neplatí, patří odpovědnost za svěřené hodnoty a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí. V obou případech může zaměstnavatel požadovat náhradu v plné výši – za podmínky, že se zaměstnancem uzavřel písemnou dohodu.

Publikováno: 27. 04. 2020

Kategorie: Finance

Autor: Katka Jandlová