Tipy a rady

Proč věnovat pozornost oblasti identity managementu neboli správě identit?

Na výše položenou otázku existuje jasná a stručná odpověď. Identity management vnáší do firemní infrastruktury přehled, zvyšuje bezpečnost a šetří čas, což jsou dostatečně pádné důvody, proč centralizované správě identit otevřít dveře. Pokud jste se s pojmem setkali poprvé a netušíte, v čem spočívá jeho podstata, nepřestávejte číst.

Co je identity management?

Identity management neboli IdM řeší nejčastější problém v IT – výrazně zjednodušuje správu přístupů do aplikací, čímž podstatně zvyšuje úroveň bezpečnosti v organizaci. Eliminuje obvykle nešvary jako nepřehlednost mezi přidělenými přístupovými právy, příliš dlouhé manuální zakládání účtů a ještě náročnější získávání podkladů pro auditní kontrolu. Zároveň uvolňuje ruce administrátorům, kteří se nemusí zabývat operativou a mohou pracovat na jiných, důležitějších úkolech.

K hlavním cílům identity managementu patří automatizace rutinních procesů souvisejících se správou identit (např. zakládání a mazání účtů), centralizace systémů pod jedinou správu, získání přehledu o aktivitách osob napříč systémy a možnost získání podkladů pro prověrky.

Správa identity probíhá skrz identity managera

Procesním nástrojem identity managementu je identity manager. Jedná se o software, který komunikuje se spravovanými systémy (tzn. aplikacemi, které zaměstnanci organizace využívají a mají k nim přístupová práva) a umožňuje správu účtu, reporting, audit a v neposlední řadě přenášení konkrétních úkolů na určité uživatele.

Access management je výhodný pro všechny strany

Access management však nemá přínos jen pro vedení firmy a IT administrátory, těží z něj také běžní uživatelé, kteří mohou např. resetovat hesla do aplikací z jediného rozhraní, žádat o přístupy bez nutnosti kontaktování helpdesku a v případě potřeby nahlížet do přehledu pracovních úvazků a práv. Novým zaměstnancům jsou přístupy přidělovány automaticky, což značně urychluje jejich nástup.

Další informace o identity managementu najdete na stránkách českých odborníků z BCV Solutions na bcvsolutions.eu.

Reklama

eWay-CRM je profesionální CRM řešení pro řízení projektů. Mějte vaše projekty pod kontrolou!

Vema je spolehlivý mzdový program vhodný pro malé i velké společnosti.

Chcete manažerský notebook na úrovni? Doporučujeme pořídit Apple MacBook!

Kde přijít k penězům