Telemarketing pořád funguje. V čem spočívá jeho největší přínos?

Hledáte nový prodejní kanál a zavadili jste o telemarketing? Věřte, že právě tento způsob akvizice nové a udržování stávající klientely, může být velmi efektivní a přinést vaší firmě vynikající výsledky. V praxi však nezáleží pouze na kvalitě vašich produktů či služeb, ale spíše na schopnostech operátora v call centru. Co byste měli o telemarketingu vědět, než se do něj pustíte?

A co že je to vlastně ten telemarketing?

Není tomu tak dávno, kdy byl telemarketing jedním z hlavních způsobů prodeje. S nástupem internetu mírně ustoupil do pozadí, ale rozhodně se nedá říct, že by call centra přišla o klienty. I v době online marketingu jsou telefonní linky stále zapotřebí, a to především v souvislosti s pasivním telemarketing. Obecně je telemarketing definován jako přímý marketingový systém, jehož smyslem je získání reakce zákazníka nebo realizování transakce. K největším výhodám této metody patří měřitelnost, a proto je často nazývána marketingem přímé objednávky.

Co musí zvládnout operátor na lince?

K telefonní lince v call centru si nemůže sednout každý. Operátor musí být profesionální, zdvořilý, komunikativní, praktický, rychlý a pozitivní. Call centra obvykle školí pracovníky podle efektivní metody AIDA (Attencion, Interest, Desire, Action). Nejlepší operátoři přináší klientům velmi zajímavé výsledky.

Telemarketing aktivně a pasivně

Telemarketing je poměrně široký pojem a dělí se na aktivní a pasivní formu. Podstatou aktivního neboli outbound telemarketingu je aktivní vyhledávání nových zákazníků, průzkum trhu a v neposlední řadě zjišťování spokojenosti. Ačkoliv jde o finančně a časově náročnější variantu oproti pasivnímu telemarketingu, nespornými výhodami jsou možnost výběru cílové skupiny a měřitelnost. Pasivní neboli inbound telemarketing spočívá v provozování zákaznické linky, která slouží jak pro objednávky, tak pro vyřizování reklamací a poskytování informací ohledně produktu a služeb. Chcete se o telemarketingu dozvědět více? Bližší informace vám rádi poskytnou kvalifikovaní pracovníci z call centra v Praze.

Publikováno: 13. 06. 2018 / Aktualizováno: 22. 05. 2023

Kategorie: Marketing

Autor: Katka Jandlová

Tagy: telemarketing