Co je náhradní plnění a kdo ho musí řešit?

Náhradní plnění určuje Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a týká se všech firem, které zaměstnávají více než dvacet pět zaměstnanců. Zákon je velmi přísný. V případě, že nesplníte svou povinnost, hrozí vaší firmě vysoká sankce! Stát vám dává na výběr 4 možnosti plnění, které si vysvětlíme v tomto článku. A zároveň vám dáme tipy, jak na to, abyste nemuseli platit přímý odvod do státního rozpočtu za náhradní plnění. Také si objasníme, proč vznikl tento zákon.

Náhradní plnění je povinná forma podpory zdravotně znevýhodněných osob

Náhradní plnění vzniklo proto, že firmy zaměstnávaly raději zdravé lidi bez handicapu a zdravotně znevýhodnění neměli mnohdy šanci uplatnit se v pracovním procesu. Nicméně, zaměstnávání invalidních osob by mělo být považováno za přínosné nejen pro zaměstnance, ale i pro celou společnost a ekonomiku jako celek. Povinným plněním chce stát motivovat firmy k většímu zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob, avšak dává firmám na výběr, jak tuto povinnost plnit. Vždy máte volbu a můžete si vybrat ze čtyř možností:

1. Přímý finanční odvod peněz do státního rozpočtu.

2. Zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním.

3. Odběr zboží nebo služeb od firem poskytujících náhradní plnění, jako například úklidové služby, ostraha objektu apod.

4. Kombinace výše uvedených forem.

Rozebereme si jednotlivé možnosti náhradního plnění:

1. Povinný odvod platí zaměstnavatelé státu jeden krát ročně, a to na účet úřadu práce. Vypočtení je dosti složité a jeho násobek se odvíjí od stanovené průměrné mzdy v národním hospodářství. Avšak v dnešní době si s výpočtem počítačový software hravě poradí. Nicméně je stále potřeba kontroly mzdovou účetní, stejně tak jako zaslání povinného hlášení v určeném termínu. Tato forma je pro zaměstnavatele finančně náročná a je to vlastně penalizace za to, že nezaměstnáváte osoby zdravotně znevýhodněné.

2. Svou povinnost můžete splnit zaměstnáváním osob zdravotně znevýhodněných, ovšem abyste je mohli započítat do náhradního plnění, nemohou pracovat například na dohodu o provedení práce. Mimo to ne každá povaha povolání má vytvořené podmínky pro zaměstnávání invalidních osob.

3. Odběr zboží nebo služeb od firem, jež poskytují náhradní plnění. Takže můžete odebírat například dárkové předměty, kancelářské potřeby, ale také služby. Tato možnost je výhodná pro obě strany.

Kombinace výše zmíněných variant.

Publikováno: 30. 04. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Jakub Vohradský