Akciová společnost: Jaké jsou její výhody a co ještě byste o ní měli vědět?

Jednou z možností, jak zastřešit podnikání, je založení akciové společnosti. Specifikem tohoto druhu korporace je, že se základní kapitál neskládá z podílů, ale z akcií – cenných papírů, které tento podíl představují. Ale jaké jsou základní výhody, či naopak nevýhody? Informace nám poskytli odborníci z M2 Business, kteří se zabývají zakládáním společností na míru, prodejem ready made společností a zajišťují vedení účetnictví.

Základní kapitál

Zatímco v případě společnosti s ručením omezeným již z legislativního hlediska není povinný minimální vklad, minimální výše základního kapitálu akciové společnosti činí 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR, vede-li společnost účetnictví v této měně. Další možností je založení akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií. Pak musí minimální základní kapitál činit alespoň 20 000 000 Kč.

Jaké jsou největší výhody akciové společnosti?

Proč byste si měli vybrat právě akciovou společnost na úkor jiné formy podnikání? Hlavní výhodou je vysoká prestiž. Veřejnost ji vnímá jako nejprestižnější formu společnosti, což se v praxi projevuje například zvýhodněnou pozicí na výběrových řízeních a při vyjednávání. Další výhody spočívá v objektivnějším vedení. V orgánech akciové společnosti musí být zastoupeny minimálně čtyři až šest osob, čímž je do značné míry eliminováno riziko špatného rozhodnutí jedné osoby. Zdánlivá nevýhoda v podobě vysokého základního kapitálu může být naopak výhodou v tom smyslu, že firma v počátcích disponuje větším množstvím finančních prostředků. Může tedy rychleji růst i bez zbytečného zadlužování. V obchodním rejstříku se o akciové společnosti eviduje spousta informací, což děl podnikání transparentnějším a zajímavějším pro investory.

Můžete si koupit již hotovou – ready made – akciovou společnost

Chcete-li se vyhnout administrativě čí skládání základního kapitálu, bude pro vás výhodné ready made a.s. Tyto společnosti jsou již zapsány v obchodním rejstříku, mají přidělené DIČ, ale jsou bez závazků a pohledávek. Jinými slovy – připraveny k podnikání.