Jak přepravit těžký či nadrozměrný náklad?

Máte v plánu přepravu nadrozměrné a těžké stavební či zemědělské techniky? Poradíme vám, co vás čeká a na koho se můžete obrátit. Nadměrná přeprava má svá specifika. V první řadě si pojďme ujasnit, co je rozuměno samotným pojmem nadrozměrný náklad, popřípadě zásilka. Jedná se o náklad, který svými rozměry přesahuje náklad standardní. Takovým je každý náklad delší než 16,5 m, širší než 2,5 m, vyšší než 4 m, těžší než 48 tun.

Specifika nadrozměrné přepravy

Samotná nadrozměrná doprava stejně jako přeprava těžkých zásilek má svá specifika. Řidiči přepravující zásilky a náklad, které tyto rozměry přesahují (byť jen jednu z nich) musí disponovat speciálním povolením vydaným Ministerstvem dopravy České republiky. Bez nich nesmí na komunikaci vyjet.

Aby vše proběhlo hladce

Ve hře je poškození silničních komunikací i jejich okolí stejně jako omezení plynulosti dopravy jako takové. Po některých komunikacích nadrozměrná vozidla vůbec nesmí jezdit. Popřípadě se neobejdou bez doprovodného vozidla, které v dostatečném předstihu informuje ostatní motoristy o tom, že budou míjet vozidlo s nadměrným nákladem.

Obraťte se na specialisty

S požadavkem na nadrozměrnou přepravu je v každém případě vhodné obrátit se na profesionály, který mají s tímto typem přepravy své zkušenosti. A především disponují vozidly, na nichž je možné nadměrnou a těžkou techniku převézt.

Nadměrná přeprava do všech zemí EU

Například společnost Easy Logistic, s.r.o. vám do všech zemí Evropské unie (a dalších destinací) a přepraví zásilku až 22 metrů dlouhou a 6 metrů širokou. Co se její výšky týče, ta je v mezinárodní přepravě stanovena na 4,5 metru. U vnitrostátních je o několik desítek cm vyšší. Doménou společnosti je především přeprava stavebních strojů a přeprava zemědělské techniky, což však neznamená, že se na ni nemůžete obrátit s požadavkem na přepravu nákladu jiného charakteru.

Publikováno: 18. 10. 2022

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Katka Jandlová