Jak vymyslet název firmy? Co v současnosti funguje nejlépe?

Jak vymyslet název firmy? Otázka, kterou si klade každý začínající podnikatel. Správně zvolený název může firmě pomoci k úspěchu, proto se jeho vymýšlení vyplatí věnovat dostatek času. Existuje několik obecných pravidel, která by mělo jméno firmy splňovat, a také způsobů, které pomohou nastartovat kreativitu a fantazii. Jak vytvořit název firmy tak, aby byl zapamatovatelný a líbivý? Při vymýšlení názvu firmy je třeba pamatovat na to, že by měl být:
  • originální
  • snadno zapamatovatelný
  • snadno vyslovitelný
  • sklonný
  • pozitivně, popř. neutrálně zabarvený
Způsobů, jak vymyslet název firmy, je skutečně mnoho. Například jméno nákupní platformy Amazon vzniklo při listování slovníkem. Avšak nepředbíhat. Ještě před samotným přemýšlením je dobré si osvojit výše zmíněná, poměrně snadno aplikovatelná pravidla. Proč by měl být název originální, asi netřeba rozebírat. Zkrátka není žádoucí, aby lidé zaměňovali firmu s konkurencí. S jedinečností názvu souvisí i následná registrace ochranné známky a obvykle i shodné domény. Na webu Tovarnik.cz se lze o registraci doménového jména dozvědět vše potřebné. Zapamatovatelnost názvu firmy se do značné míry odvíjí od jeho délky. Ideální délka je pět až deset písmen, přičemž je vždy lepší zvolit krátký novotvar namísto dlouhého slovního spojení. Vymýšlení názvu firmy může být oříšek. Velmi nápomocný bývá brainstorming, jehož výsledkem je seznam slov vztahujících se k dané značce. Jméno firmy se dálé musí dobře vyslovovat. V opačném případě se lidé o firmě nebudou chtít bavit. Pokud hned není jasné, jak název správně vyslovit, je namístě postupovat po vzoru společnosti Zoot, která informaci o výslovnosti uvedla na svém prvním logu. O názvu je snazší hovořit také v případě, že je sklonný. Skloňování je pro český jazyk přirozené a automatické, na což bychom při výběru jména měli pamatovat. V neposlední řadě je vhodné, aby měl název firmy pozitivní konotaci, respektive aby vyvolával pozitivní emoce. Není to podmínkou, nicméně negativně zabarveným výrazům bychom se určitě měli vyvarovat.

5 způsobů, jak vymyslet název firmy

Užitečným krokem při výběru či vytváření názvu firmy je brainstorming, na základě něhož můžeme vytvořit seznam slov, která se k firmě nějakým způsobem vztahují. Nápomocný a inspirativní může být také slovník synonym nebo výkladový slovník.

1. Jména zakladatelů

Spousta známých firem nese jména svých zakladatelů. Namátkou se jedná například o oděvní značku Gant, výrobce čajů Lipton nebo knihkupectví Knihy Dobrovský. Pokud má navíc příjmení zakladatele vznešený význam – za příklad zde poslouží firma Hermés – je úspěch téměř jistě zaručen.

2. Novotvar

Mezi novotvary se řadí jak nová, smyšlená slova, tak například zkratky nebo anagramy. Nespornou výhodou novotvaru je jeho snadná registrace jako ochranné známky a případně i jako internetové domény. Někdy ten správný nápad ne a ne přijít. Vymýšlení názvu firmy se skutečně vyplatí věnovat dostatek času.

3. Zkratka

Dalším způsobem, jak vytvořit název firmy, je užití zkratky. Může se jednat například o iniciály zakladatelů nebo počáteční písmena několika výrazů, které firmu vystihují.

4. Akronym

Akronym je spojením počátečních slabik několika slov. Ve většině případů jej lze skloňovat, což je pro název firmy rozhodně přínosné. Mezi společnosti, jejichž název vznikl právě tímto způsobem, patří například FedEx (Federal Express) nebo Alza (jméno zakladatele Aleš Zavoral).

5. Metafora

Metafora je přeneseným pojmenováním na základě vnější podobnosti. Cílem zakladatele již zmíněné nákupní platformy Amazon bylo vytvořit největší e-shop světa, proto se název nejdelší řeky přímo nabízel. Jakmile je vhodný název firmy na světě, je vhodné ověřit jeho originalitu. To lze například na webu Justice.cz. Obecně nejsou povoleny stejné či podobně znějící názvy v jednom oboru podnikání.

Publikováno: 10. 01. 2021 / Aktualizováno: 22. 05. 2023

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Katka Jandlová