Jaké jsou poplatky spojené s franchisingem?

Ačkoliv se franchising může jevit jako jednodušší podnikání, než je rozjezd vlastní firmy, neobejde se bez investice kapitálu. Poplatků, se kterými se setkáte, je hned několik, a franchisor po vás bude chtít, abyste doložili schopnost jejich splácení ještě před podpisem smlouvy.

Základní druhy poplatků

Investovat musíte vstupní poplatek, který je určený na vývoj konceptu a ekonomické plánování. Počáteční poplatky při začátku podnikání jsou kurzy pro zaměstnance, pronájem nebo koupě prostor a jejich uzpůsobení podnikání. Dále je třeba počítat s průběžnými poplatky, které franchisor využije k dalšímu rozvoji značky. Vynakládat budete také poplatky na reklamu, a navíc složíte autorský honorář za poskytnutou licenci a ochrannou známku. Není podmínkou, že franšíza vyžaduje vstupní poplatek. V takovém případě ale zpravidla bývají průběžné poplatky vyšší. Naopak někteří franchisanté neodvádí průběžné poplatky, jiní mohou odvádět i 15 % z obratu. Někdy se strany dohodnou také na fixním měsíčním poplatku, ke kterému se přičte určité procento z obratu.

Zajímejte se o výnosy

Během schůzek by vám měl franchisor předložit plán, ze kterého bude patrné, jaký můžete očekávat výnos v následujících letech. Údaje byste si samozřejmě měli ověřit specializovaným poradcem nebo během návštěvy nějaké další pobočky. Zároveň vám tento plán dá jasnou představu o tom, jaká bude potřeba vašeho dalšího financování. Investice i výnosy se řídí podle toho, jak velká a úspěšná je franšíza, kterou jste si vybrali. Tak jako tak je ale budete muset zařadit do daňového přiznání. Při danění záleží na tom, zda se jedná o jednorázové poplatky či nikoliv. Mezi jednorázové poplatky se řadí know-how, pořízení licence, ochranné známky, patenty, používaný software a podobně. Uplatňují se formou daňových odpisů. Ostatní poplatky spojené s vedením franšízy je třeba dát do daňových nákladů za období, ve kterém vznikly.

Publikováno: 31. 05. 2022

Kategorie: Podnikání

Autor: Katka Jandlová