K čemu slouží a jak se vám budou hodit certifikáty ISO 9001 a 14001?

Jak v současném vysoce konkurenčním podnikatelském prostředí udržet vysokou kvalita a zajistit bezpečnější podmínky? Odpověď zní: certifikáty ISO 9001 a ISO 45001, vydané Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Staly se zlatým standardem pro organizace, které chtějí dosáhnout vysokých standardů v oblasti kvality výrobků a služeb - a zároveň chránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců.

ISO 9001:2015 – Zlepšení kvality

ISO certifikát 9001:2015 je určen pro všechny firmy (bez ohledu na velikost nebo odvětví), které se zaměřují na poskytování kvalitních výrobků a služeb. Jeho hlavním cílem je zavedení systému řízení jakosti s důrazem na spokojenost zákazníků a plnění jejich požadavků a očekávání.

S pomocí ISO 9001 lze vytvořit dlouhodobé vztahy s klienty a dodavateli, což vede k budování důvěry. Zlepšení systému řízení jakosti navíc motivuje zaměstnance k plnění jejich povinností s větší angažovaností.

Jednou z hlavních výhod tohoto certifikátu je možnost analyzovat rizika a příležitosti a neustále zlepšovat procesy. Tím lze minimalizovat počet reklamací a vadných výrobků, což zvyšuje konkurenceschopnost firmy.

ISO 14001: Péče o životní prostředí

Zatímco ISO 9001 se zaměřuje na řízení jakosti, ISO 14001 je standard pro systém řízení životního prostředí. Získáním tohoto certifikátu firmy ukazují svou ochotu a schopnost minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí.

Pokud chcete být ekologicky odpovědnou firmou a plnit nejen legislativní požadavky, ale také očekávání zákazníků a veřejnosti, potřebujete ISO 14001. Tímto certifikátem prokážete, že aktivně pracujete na snižování svého uhlíkového otisku, minimalizaci odpadů a efektivnímu využívání zdrojů.

Získání ISO 14001 také obvykle vede ke snížení nákladů na energie a suroviny díky lepšímu řízení a optimalizaci procesů.

Zapamatujte si tedy, že ISO 9001 a ISO 14001 jsou certifikáty, které pomáhají firmám dosáhnout vysoké kvality svých výrobků a služeb a zároveň zajistit standardy pro minimalizaci dopadu činnosti na životní prostředí. Tyto normy přinášejí konkurenční výhody a důvěryhodnost a současně pomáhají budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky a posilují pověst firmy na trhu. Investice do těchto certifikátů se tak v dlouhodobém horizontu vyplácí a přispívá k úspěšnému podnikání. Kvalita a spokojenost zákazníků, jakožto i zodpovědný přístup k přírodě, by dnes měly být prioritou pro každou zodpovědnou firmu.

Publikováno: 27. 09. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: Katka Jandlová