Typy a použití svorkovnic

Svorkovnice je jednoduchá elektronická součástka, která umožňuje organizaci a propojování kabeláže. Hlavním cílem užívání svorkovnic je dosáhnout propojení na sebe navazující kabeláže v bezpečném odizolovaném prostředí. Svorkovnice jsou běžným vybavením rozvoden, kde napojují nebo ukončují přivedenou kabeláž a zajišťují odpovídající požadavky na její navazování, z tohoto pohledu tedy působí jako terminál nebo konektor. Většina systémů svorkovnic je řešena jako modulární, tedy umožňující vstup více kabelů (konektorů) v organizované struktuře a současně variabilní skládání dle konkrétních počtů potřebných vstupů. V současné době je k dispozici řada typů svorkovnic, které jsou určeny k propojování, ale také zemnění kabeláže.

Struktura a typy svorkovnic

Svorkovnice jsou běžně tvořeny plastovým tělem, v němž je zabudován vodivý prvek přenášející proudové charakteristiky mezi zapojenou kabeláží. Jednotlivé vstupy do svorkovnic od sebe odděluje izolující plastová konstrukce svorkovnice. Základní členění svorkovnic je prováděno na základě účelu a konstrukce. Základním typem jsou svorkovnice elektrické, které doplňují svorkovnice:
  • zemnící – určené ke speciálnímu účelu uzemnění kabeláže
  • pojistkové – zabudovaný článek má konstrukci pojistky, která opatřuje spoj kabeláže potřebnou proudovou ochranou
  • termočlánkové – kovový spojovací prvek je nahrazen termočlánkem
  • spínací – umožňují ovládání spoje (na svorkovnici je zabudován spínací prvek
  • moduly pro rozvodny – jsou určeny k osazení do rozvoden, tzn. umožňují rozvod jednoho přívodného kabelu na více výstupních

Typy elektrických svorkovnic

Elektrické svorkovnice se mezi sebou liší v závislosti na tom, zda působí jako bezpečnostní spojovací prvek pouze pro dva nebo pro více kabelů. V tomto směru jsou rozeznávány svorkovnice:
  • jednostupňové – jednoduché, určeny pouze pro dva kabely
  • duální – se dvěma úrovněmi, které se používají jako konektor i terminál – jedna úroveň je konektorová, druhá terminálová
  • tříúrovňové – umožňující slučování kabeláže

Instalace svorkovnic

Svorkovnice se do konkrétního zařízení osazují několika způsoby, obvykle se jedná o systém nasazení na lištu, případně lze modul přímo našroubovat na podklad. Důležitým aspektem při výběru svorkovnice je mechanismus uchycení kabelové koncovky. Ten může být řešen buď zašroubováním, nebo využívá speciálních technických provedení. Mezi nejčastější patří uchycení kabelu nebo koncovky pružinou, která jej zajistí proti posunutí nebo vyvlečení (pružinové svorky). Méně běžnými jsou pak svorkovnice se systémem zásuvným. Speciálním systémem pro upevňování kabeláže ve svorkovnici je typ nevyžadující vytvoření koncovky nebo odizolování kabelu – uvnitř svorkovnice je mechanismus, který zajistí kontakt s přivedeným kabelem.

Publikováno: 27. 11. 2020

Kategorie: Tipy a rady

Autor: Katka Jandlová