Shortování akcií: Princip a související rizika

Investování na akciovém trhu nabízí různé možnosti zisku, ať už formou růstu hodnoty akcií či dividendových výplat. Mezi méně tradičními strategiemi se nachází shortování akcií, které umožňuje investorům profitovat i z poklesu cen akcií. Tato taktika je však doprovázena značnými riziky a je vhodná především pro zkušenější a obezřetné investory.

Jak shortování akcií funguje?

Shortování akcií, známé také jako "krátký prodej" nebo "short prodej," je proces, při kterém investor prodá akcie, které vlastně ani nemá. Tato strategie umožňuje investoru profitovat ze ztráty na ceně akcií. Základní postup shortování akcií je následující:

Zapůjčení akcií - investor si zapůjčí akcie od brokera nebo jiného držitele akcií, který je vlastní. Za zapůjčené akcie obvykle zaplatí poplatek.

Prodej na trhu - investor prodá zapůjčené akcie na akciovém trhu za aktuální cenu. Tímto krokem získá peníze, které lze okamžitě investovat.

Nákup akcií nazpět - investor čeká na pokles ceny akcií. Jakmile cena poklesne, nakoupí stejné množství akcií na trhu za nižší cenu.

Vrácení zapůjčených akcií - investor vrátí zapůjčené akcie původnímu vlastníkovi. Rozdíl mezi cenou, za kterou byly akcie původně prodány, a cenou, za kterou byly nakonec vráceny, představuje zisk nebo ztrátu investora.

Rizika shortování

Shortování akcií může být lákavé kvůli schopnosti profitovat z poklesu cen. Nicméně je důležité si být vědom těchto rizik:

Potenciální neomezené ztráty - klasický nákup akcií má omezený ztrátový potenciál – cena akcií nemůže klesnout pod nulu. U shortování toto omezení neexistuje. Cena akcií může teoreticky vzrůst neomezeně, což může znamenat velké ztráty pro investora.

Margin Call - pokud cena akcií, které byly zapůjčeny, začne prudce stoupat, broker může investora požádat o doplacení dalších finančních prostředků (tzv. margin call), aby byla zajištěna dostatečná pokrytí pro zapůjčené akcie. Pokud investor nedokáže doplácet, může být nucen pozici uzavřít za nevýhodných podmínek.

Nejistota trhu - trh je nepředvídatelný a kurz akcií může kdykoliv změnit směr. Investor se nemůže spoléhat pouze na pokles cen akcií.

Dividendové výplaty - pokud firma vyplatí během krátkého prodeje dividendy, musí investor tyto dividendy zaplatit vlastníkovi zapůjčených akcií.

Omezený výběr akcií - některé akcie mohou být obtížněji k dispozici pro shortování, což omezuje výběr investičních příležitostí

Shortování akcií je sofistikovanou strategií, která umožňuje investorům profitovat ze ztráty na ceně akcií. Je však spojeno s vysokými riziky, včetně potenciálních neomezených ztrát a margin callů. Tato strategie je vhodná především pro zkušené investory, kteří jsou si vědomi všech rizik spojených se shortováním akcií a kteří mají pečlivě promyšlený plán a strategii pro řízení těchto rizik. Před zahájením krátkého prodeje je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a poradit se s finančním odborníkem.


Publikováno: 09. 08. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Jakub Vohradský