Školení na téma pracovněprávní problematiky v praxi

Podrobná znalost pracovněprávní problematiky je důležitou součástí vedení jakékoli firmy. Správné vedení zaměstnanců vyžaduje dobrou znalost a dostatečnou orientaci v platných právních úpravách. Ať už jde o práva zaměstnanců na rovné zacházení, včetně zásady rovného odměňování, nebo o problematiku ochrany osobních údajů, je důležité, aby se kompetentní pracovníci v problematice dostatečně orientovali. Proto je nezbytné příslušné pracovníky v oblasti lidských zdrojů pravidelně proškolovat a seznamovat je se všemi novinkami v oboru pracovního práva.

Školení zaměstnanců v oboru pracovního práva

Jelikož je pracovní právo velice komplexní téma, měl by důkladné proškolení zaměstnanců v tomto oboru mít na starosti odborník, který jako advokát pracovní právo velmi dobře ovládá. Jednou z firem, které nabízejí školení zaměstnanců v oboru pracovního práva, je i advokátní kancelář BOROVEC LEGAL. Tato pražská advokátní kancelář se dlouhodobě specializuje na pracovní právo a kromě pořádání školení poskytuje také komplexní servis v oboru pracovního práva, od konzultací v pracovněprávní problematice až po zastupování u soudu. Advokátní kancelář BOROVEC LEGAL zajišťuje školení zaměstnanců na jakékoli téma týkající se pracovního práva, pro jednotlivce i pro skupiny zaměstnanců. Školení je vhodné hlavně pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance – i nižší management (mistry), firemní právníky a další zaměstnance, kteří při výkonu své činnosti přicházejí do styku s problematikou pracovního práva. Pokud potřebujete proškolit své zaměstnance v řešení problémů, které pracovněprávní praxe denně přináší, a máte v úmyslu zadat do vyhledávače heslo advokát pracovní právo Praha, obraťte se přímo na advokátní kancelář BOROVEC LEGAL, která zajistí proškolení vašich pracovníků prostřednictvím svých lektorů s dlouholetou praxí v oboru pracovního práva.

Publikováno: 26. 02. 2019

Kategorie: Práce

Autor: Katka Jandlová