Studium MBA programu Marketing management pro všechna odvětví

Dnešní doba je velmi rychlá a konkurence velká. Vystudovat vysokou školu už nestačí. Obory se rychle vyvíjí v odborných věcech, ale i v oblasti řízení, financí a personalistiky. Pro každý obor jsou nezbytné manažerské znalosti, které využijete ve středním a vyšším managementu i jako podnikatelé. Rozšiřte si vzdělání o titul MBA na CardiffAcademy.

Na co vás vysoká škola nepřipraví

I když na vysoké škole ovládnete svůj obor do detailů, budete mít vize, neotřelé nápady, odvahu pustit se s vervou do inovací i dostatek štěstí, stále to nestačí. Potřebujete umět plánovat, tvořit strategie, řídit projekty i finance, orientovat se v právu, ovládat marketing, umět poznat klienta, prezentovat své vize i úspěchy a nebát se podnikat i za hranicemi. Na to vás připraví studium MBA využitelné v praxi.

Kdo může MBA studovat

Master of Business Administration se zkratkou MBA je považováno za studium vysokoškolské, zakončené profesním titulem MBA psaným za jménem. Profesní vzdělávání MBA je primárně určeno pro absolventy vysokých škol po ukončení bakalářského či magisterského titulu. Můžete však studovat MBA i bez předchozího vysokoškolského vzdělání, pokud doložíte čestné prohlášení potvrzující manažerskou praxi. Pokud ji nemáte, mezistupněm je studium BBA.

Studium MBA v programu Marketing management

MBA v programu Marketing management vás naučí formulovat strategie marketingu a brandingu pro efektivní PR. Prohloubíte si manažerské dovednosti v online marketingu a správě sociálních sítí, které využijete v praxi. Program je vhodný pro střední a vyšší management, CEO i majitele společností. Osvojte si principy strategického marketingového myšlení a marketingových strategií, naučte se rozeznat různé úrovně a klasifikace produktu i produktové strategie.

Vyznejte se na trhu

Nahlédněte pod pokličku specifických rysů a odlišností spotřebních a průmyslových trhů, jednotlivých fází tvorby strategického konceptu public relations a zásad marketingového výzkumu v oblasti produktové politiky. Teorii doplní praktické postupy pro zpracování komplexního dlouhodobého konceptu komunikace. Studiem MBA předběhnete svoji konkurenci.

Předměty při studiu oboru Marketing management

Základní blok zahrnuje: Marketing produktu a značky, Strategický marketing, Marketingový výzkum, Online marketing a sociální sítě a Branding a efektivní PR. Volitelné předměty zahrnují kategorie hard skills, soft skills a právní. Po absolvování studia MBA z vás bude zcela nový manažer či podnikatel. Odnesete si řadu znalostí a dovedností, které vám pomohou mezi konkurencí uspět.


Publikováno: 23. 01. 2023 / Aktualizováno: 07. 03. 2024

Kategorie: Vzdělání a motivace

Autor: Katka Jandlová