Vstup zahraničních firem na český trh může být hračka

Zahraniční firmy vnímají český trh jako velmi perspektivní pro expanzi. Roli hrají různé faktory od navýšení prodeje výrobků, zvýšení efektivity, hledání nové pracovní síly až po snížení celkových nákladů. Jakým způsobem může firma ze zahraničí vstoupit na český trh? Který způsob je časově výhodnější a na koho se firmy mohou obrátit, pokud potřebují poradit?

Nejprve je třeba si ujasnit, jakým způsobem můžete jako zahraniční osoba začít podnikat v Česku. V obchodním zákoníku jsou uvedeny hned tři možné způsoby:

1. prostřednictvím obchodního závodu nebo odštěpného závodu na území ČR,

2. účastí na podnikání české právnické osoby,

3. přemístěním sídla na území ČR.

Vzhledem k tomu, že druhá a třetí varianta se využívá jen okrajově, detailně se zaměříme na variantu číslo jedna. Řekneme si, jaké jsou výhody založení nové společnosti s ručením omezeným, a vysvětlíme specifika odštěpného závodu. Tyto dvě možnosti se od sebe odlišují především různou mírou časové a administrativní náročnosti při vzniku a následném provozu.

Jak dlouho trvá založit společnost s ručením omezeným a na co si dát pozor?

V případě, že chcete zvolit rychlejší a levnější řešení, doporučujeme založit českou společnost s ručením omezeným. Současně ale musíte vzít v potaz, že následná správa, provoz a likvidace firmy je oproti odštěpnému závodu o něco náročnější, protože jde o samostatný právní subjekt, který disponuje základním kapitálem. Musí mít zároveň své jednatele i společníky a pořádat valné hromady.

Pokud vám jde o čas a chcete se vyhnout procesním zdržením, je lepší využít spolupráce s odborníky, kteří za vás provedou většinu administrativních úkonů a firmu založí do 10 dní. V dnešní digitální době můžete zvolit také online řešení, kdy vám bude k objednání s.r.o. stačit 10 minut času a několik kliknutí. V případě, že se založením společnosti opravdu spěcháte, lze společnost založit expresně do 24 hodin například u poradenské společnosti Jake&James Accounting.

Jste-li rozhodnuti vše řešit po vlastní ose, je dobré znát dva nejčastější důvody, které zdržují proces založení společnosti. Z praxe vyplývá, že výpis z rejstříku trestů v místě trvalého bydliště jednatele je snazší získat ze států EU, u ostatních zemí může úřad vyžadovat úřední překlad do češtiny s apostilou (vyšší forma ověření pravosti listiny). Je tedy určitě na místě předložit výpisy ve správné formě hned napoprvé. Druhým doporučením je složit úvodní kapitál nižší než 20 000 Kč, protože tuto částku je možné složit v hotovosti. Vyhnete se tak komplikacím spojeným se založením bankovního účtu, který banka často nechce cizincům otevřít před zápisem do obchodního rejstříku.

Výhody založení odštěpného závodu

Založení odštěpného závodu je celkově finančně i časově náročnější forma zahájení podnikání v Česku, avšak bez nutnosti založení nové společnosti. Za zamyšlení rozhodně ale stojí následné výhody v daňových vztazích a jednodušší správa než v případě samostatné firmy. Odštěpný závod není samostatný právní subjekt, ale pobočka mateřské společnosti v dané zemi, kde má přiděleného vedoucího.

Na založení odštěpného závodu si však určitě vyhraďte čas, protože celý proces zabere minimálně 3 týdny. První krok je rozhodnutí mateřského podniku o založení odštěpného závodu, dále je nutná žádost o potřebná živnostenská oprávnění a zápis do obchodního rejstříku. K tomu musíte dodat celou řadu právních dokumentů. Dobrou zprávou ale je, že všechny tyto úkony v České republice lze konat v zastoupení odborníka nebo advokáta s plnou mocí.

A co účetnictví a daně?

Nároky na vedení účetnictví včetně případné povinnosti auditu účetní závěrky jsou u s.r.o. stejné jako odštěpného závodu. Účetnictví v obou případech vedete podle českých účetních předpisů a účetní závěrky máte povinnost zveřejňovat v obchodním rejstříku.

U s.r.o. musíte navíc pořádat valné hromady a při prodeji majetku uzavíráte smlouvy s mateřskou společností. U odštěpného závodu veškeré převody majetku činíte de facto neformálně, bez nutnosti uzavírat smlouvy mezi českou pobočkou a mateřskou společností. Dosažený zisk s.r.o. vyplácí mateřské společnosti prostřednictvím podílu na zisku. V případě odštěpného závodu je zisk součástí výsledku hospodaření zahraničního zřizovatele. Daň z příjmů představuje položku, kterou si zahraniční zřizovatel může (při splnění podmínek) zahrnout do své daňové povinnosti v zahraničí v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Spolehněte se na odborníky

Vaše konkrétní situace, právní a daňová specifika oboru spolu s plány a strategií mateřské společnosti jsou zásadní pro rozhodnutí, kterou formu vstupu na český trh zvolíte. Je dost možné, že nenajdete jednoznačnou výhodu ani pro jednu z variant. Vždy máte ale možnost poradit se odborníky, kteří umí případ vyhodnotit z různých hledisek a dají vám to nejlepší doporučení.

S pomocí expertů se také vyhnete všem administrativním úkonům, a to jak při zakládání obchodních firem, tak při založení odštěpného závodu. Vstup vaší společnosti na český trh tak bude probíhat hladce a hlavně rychle bez zbytečného prodlužování.

Publikováno: 08. 10. 2021

Kategorie: Podnikání

Autor: Katka Jandlová