Co všechno musí zaměstnavatel splnit, aby to bylo po stránce BOZP v pořádku

Mnozí zaměstnavatelé se domnívají, že se na ně povinnosti BOZP nevztahují. Že zkrátka obory, ve kterých podnikají, nejsou opředené bezpečností práce a několika konkrétními pokyny. Jenže opak je pravdou. Každý zaměstnavatel musí splnit povinnosti BOZP, jelikož mu to ukládá zákon a další předpisy či nařízení vlády. Zajistit se musí rovnou několik věcí, se kterými však pomůže firma Extéria, pokud si zaměstnavatelé nebudou jistí či nebudou si vědět rady. Jedná se o předního poskytovatele poradenství v oblasti BOZP a taky PO.

Zaměstnavatel musí zajistit školení BOZP

Jednou z předních povinností každého zaměstnavatele je zajištění školení BOZP. Školení musí být provedeno ihned po nástupu do zaměstnání, poté musí ke školení docházet vždy, kdy dojde ke změně náplně práce nebo k zavedení nových technologií či pracovních postupů.

Kromě školení BOZP se musí zajistit i školení řidičů.

Musí se zajistit i lékařské prohlídky

Zaměstnavatel by měl mít ze zákona také sjednanou smlouvu s konkrétním lékařem, ke kterému budou zaměstnanci chodit na vstupní, výstupní nebo pravidelnou či mimořádnou lékařskou prohlídku, během které se zjistí, jestli je nebo není zaměstnanec schopen vykonávat práci, na jejíž místo se hlásí.

Bezpečnostní značení je další povinnost

Je nutné, aby prakticky každé pracoviště bez jakéhokoli rozdílu bylo vybavené bezpečnostním značením. Tím se myslí kupříkladu označení lékárny nebo značení východu a únikových cest v případě, že dojde k požáru nebo jinému nadělení ve firmě.

Musí zajistit ochranné pracovní prostředky

Zaměstnavatel je také povinen zajistit pracovníkovi ochranné pracovní prostředky (zkráceně OOPP). Ty se udělují na základě vyhodnocení rizik a mají za úkol ochránit zaměstnance před úrazy či obecně před zdravotní újmou (respektive mají snížit riziko vzniku zdravotní újmy).

Publikováno: 31. 12. 2020

Kategorie: Práce

Autor: Katka Jandlová