Korporátní dluhopisy jako jistota vysokého úročení? Ano!

Dluhopisy neboli cenné papíry jsou skvělou investiční příležitostí pro všechny, kteří přemýšlí, jak naložit se svými volnými finančními prostředky. Bez velkého rizika nabízejí poměrně velkou mírou výnosu, kterou si dohodnete už dopředu s emitentem, tedy společností, jíž půjčíte finanční zdroje podložené cennými papíry. Tato společnost se vám v podobě dluhopisů zaváže zaplatit každý rok úrok, takzvaný kupón. Ten se nejčastěji pohybuje kolem pěti procent, ale může se vyšplhat i k vyšším částkám. Například společnost Uniprospe.eu. nabízí svým investorům garantovaný úrok 9,5 procenta.

Jak funguje investice do dluhopisů?

Pokud se začnete zabývat tematikou dluhopisů, setkáte se s různými druhy, které se budou lišit dle splatnosti nebo dle úročení. Lze je rozdělit na dluhopisy krátkodobé (se splatností kratší než jeden rok), střednědobé (se splatností 1-5 let) a dlouhodobé (se splatností více než 10 let). Výjimkou však nejsou ani dluhopisy bez data splatnosti, nazývané též věcné dluhopisy, které nemají splatnost a úročení se tak budete dočkávat neustále. Dále si také můžete zvolit mezi způsobem úročení, který může být buď pevně dán, nebo variabilní. Nejčastějšími variantami jsou následující: · dluhopisy s pevným úročením, u kterých je předem jasně stanoven kupón, a tedy definován zisk; · dluhopisy s variabilním kupónem, kdy je kupón místo pevného úročení navázán na referenční sazbu, kterou bývá obvykle mezibankovní sazba doplněná o procentní přirážku za riziko; · indexovaný dluhopis, který je podobný těm s variabilním kupónem, rozdíl je ale v tom, že se kupón váže na vývoj indexů ropy, zlata, mezd nebo jiných komodit. Nechcete-li zbytečně riskovat, pak se vám rozhodně vyplatí investovat do takových dluhopisů, které jsou krátkodobého či střednědobého charakteru a zajišťují pevný úrok. Již dopředu tak tedy víte, kdy dostanete své investované peníze zpět a kolik vám vydělají. Například již zmíněná společnost Uniprospe má své dluhopisy splatné na konci roku 2022 a garantuje výnos 9,5 procenta, takže se vám vaše investice vrátí v krátkém čase a s velmi dobrým ziskem. Každé investici do dluhopisů by však mělo předcházet důkladné zhodnocení emitenta, prověření jeho historie a také vidiny budoucnosti. Jen tak budete mít jistotu, že své peníze investujete správně.

Publikováno: 01. 12. 2021

Kategorie: Finance

Autor: Katka Jandlová