S jakými problémy se mohou potýkat zakladatelé s.r.o.?

Rozhodli jste se přejít z volné nohy do pozici lídra velké společnosti? Než se k naplnění představy oné velké firmy dostanete, předchází tomu mnoho času. A samozřejmě i řada zařizování. To ostatně potvrdí nejeden právník, který vám pomůže se sepsáním zakladatelské listiny i dalších potřebných dokumentů, bez kterých by nebylo možné společnost s ručením omezeným založit. A mnohdy vás také seznámí s problémy, které vás mohou potkat.

Složité formuláře jako problém číslo jedna

Zejména ti, kteří se rozhodli vstoupit do role lídra svépomocí, aniž by požádali schopného advokáta nebo jiného specialistu o pomoc, se mohou na počátku potýkat s nemalým množstvím problémů. Jedním z nich je například složitost kontaktního formuláře, který obsahuje až dvacet stran. Navíc se může pro někoho jevit vymezení příloh příliš nejasné. Bohužel formuláře a jejich vyplňování je klíčové. Bez administrativního založení společnosti společnost opravdu vzniknout nemůže. Počítejte s tím, že pakliže se do toho pustíte svépomocí, bude vás čekat minimálně patnáct návštěv na úřadech či podobných institucích.

Záležitost na pár týdnů

Domnívat se, že založení s.r.o. je záležitostí několika dní je mylné. V současné době mluvíme o kroku, který je až pětitýdenní. Podle posledních statistik se průměrná doba založení společnosti odhaduje na pět týdnů, ale samozřejmě je to pouze hrubý odhad. Platí, že pokud se vyskytne při zřizování společnosti příliš mnoho chyb, jež se budou muset opravit, je logické, že se celý proces poměrně markantně protáhne a tím pádem, bohužel, i zdraží.

Hrozí riziko odmítnutí žádosti

Každý člověk, který se rozhodl založit společnost, musí počítat také s možným rizikem odmítnutí jeho žádosti. Než totiž dojde k zahrnutí do obchodního rejstříku, musí dojít k odsouhlasení ze strany soudu. Pakliže dojde k zamítnutí, časové a finanční náklady bohužel přijdou vniveč. Ale i to je riziko, se kterým se musí počítat.

Publikováno: 31. 03. 2022

Kategorie: Podnikání

Autor: Katka Jandlová