Co byste měli vědět o práci na dohodu o provedení práce v době koronaviru?

Dohoda o provedení práce bývá v běžné době velice oblíbenou formou zaměstnávání studentů i dalších brigádníků či lidí, kteří mají danou práci jako „vedlejšák“ V době koronaviru zájem o zaměstnávání lidí na DPP, jak se tento typ pracovního poměru ve zkratce jmenuje, ještě více stoupl. Co bychom měli o tomto typu pracovního poměru vědět nyní, v době koronavirové pandemie?

Dohoda o provedení práce, nazývaná i DPP, zažívá během koronavirových omezení svůj boom. Mnozí lidé zůstali bez příjmu. Často jde o umělce, ale i další, kteří kvůli koronaviru ztratili živobytí, či prostě zůstali s minimem příjmů doma. Mnoho firem na druhou stranu přijímá více dočasných pracovních sil, obvykle brigádníků. Ideální smlouvou pro obě strany byla dříve právě dohoda o provedení práce. Je tomu tak i v době koronaviru? Podívejme se nejdříve na to, co pro nás pracovat na DPP znamená.

Dohoda o provedení práce 2021

 • Maximální počet odpracovaných hodin na dohodu o provedení práce je 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele.
 • DPP však můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů.
 • Nejčastěji tento typ úvazku využívají studenti, důchodci, rodiče na rodičovské dovolené, často též lidé v nouzi shánějící různé malé brigády či práci s odměnou na ruku.
 • Pokud u jednoho zaměstnavatele vyděláte měsíčně méně než 10 000 Kč, neplatíte z této odměny žádné sociální ani zdravotní pojištění. Nad tuto částku je zaměstnavatel musí za vás automaticky odvést.
 • Pokud nepodepíšete prohlášení k dani z příjmu, zaměstnavatel vám z něj automaticky odvede 15% daň. Tento příjem už pak neuvádíte v žádných daňových přiznáních.
 • Pokud prohlášení podepíšete, 15% daň se strhne rovněž, ale příjem uvádíte v daňovém přiznání a vztahuje se na něj možnost uplatnit si slevu na dani. Jde totiž pouze o zálohu na daň.

TIP: Dostali jste nabídku pracovat na dohodu o provedení práce? Nebo ji chcete uzavřít vy s vašimi brigádníky? Stáhněte si vzor dohody o provedení práce.

Dohoda o pracovní činnosti 2021

Teď se nabízí podívat se i na druhý typ dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na DPČ. Jak je to v tomto případě?

 • Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na práci, která nepřekročí polovinu zákonné týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin.
 • Pokud měsíční odměna není vyšší než 3500 Kč, neodvádí se z ní sociální ani zdravotní pojištění.
 • Příjmy se daní standardně jako u hlavního pracovního poměru, a to bez ohledu na výši mzdy.
 • Odvádí se záloha na daň ve výši 15 %.
 • Opět můžete, nebo nemusíte u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani.

DPP a DPČ vs. pracovní poměr

Podívejme se na tyto typy zaměstnávání z hlediska zaměstnavatele. DPP i DPČ jsou pro zaměstnavatele bezproblémové úvazky. Pokud totiž nemáte pro zaměstnance aktuálně práci, neřešíte placení zaměstnanců. I proto jsou DPP a DPČ s takovou oblibou využívány. Takže zejména nyní, jestliže mají zaměstnavatelé volit pracovní poměr nebo dohodu, je jejich jednoznačnou volbou především dohoda o provedení práce.

Co však dělat v době koronaviru, pokud již zaměstnance máte (obvykle na HPP), ale nemáte pro ně dostatek práce?

Firmy musely uzavřít své provozovny, nesmí poskytovat služby a často ani prodávat zboží. Jejich závazky vůči zaměstnancům však trvají. Co s tím?

 • Nařiďte zaměstnancům dovolenou: Zaměstnavatel má právo nařídit čerpání dovolené. Měl by to však oznámit nejméně 14 dnů předem písemnou formou. Dovolenou pak nemá zaměstnavatel právo zrušit. Zaměstnanci náleží za dovolenou standardní plat.
 • Dejte zaměstnancům náhradní volno: Lze nařídit čerpání náhradního volna za odpracované přesčasy, ale i nevybranou dovolenou z loňského roku.
 • Domluvte se se zaměstnanci na neplaceném volnu: Zaměstnanec s ním však nemusí souhlasit. V době koronaviru pro něj nepředstavuje žádné výhody. Nenáleží mu mzda a musí si platit zdravotní pojištění.
 • Zrušte plánované směny: Zákon umožňuje zrušit směny, ale změny musí být oznámeny 14 dnů předem, pokud nebyla dohodnuta kratší doba pro oznamování těchto změn.
 • Přeřaďte zaměstnance na jinou práci: Někdy to může zaměstnavateli pomoci. Ze zákona má zaměstnavatel právo zaměstnance přeřadit na jinou práci i bez jeho souhlasu po dobu nezbytně nutnou.
 • Využijte kurzabeit: Stávající program Antivirus přispívá částkou ve výši 60, 80 nebo 100 % čisté mzdy na úhradu zaměstnaneckých mezd. Je ovšem nutné splnit řadu podmínek. 
 • Home office: Nechte zaměstnance z důvodu bezpečnosti pracovat z domova. Zákoník práce dnes home office nijak neupravuje. Zaměstnanci hradíte plnou mzdu a standardně odvádíte veškeré zálohy.
 • Pošlete zaměstnance domů kvůli překážce v práci: Zaměstnavatel může nechat zaměstnance doma na základě překážky v práci. Pokud je na straně zaměstnavatele, náleží zaměstnanci 100 % mzdy. Pokud na straně zaměstnance, je to 60 %. Překážkou v práci je i nařízená karanténa. Zaměstnanci si ji proto raději vybírají jako klasickou dovolenou.
 • Ukončete pracovní poměr se zaměstnancem kvůli koronaviru: V tomto případě musí zaměstnavatel dodržet standardní náležitosti výpovědi. Tedy dát zaměstnanci standardní výpověď s výpovědní lhůtou a zaměstnanec má nárok na odstupné. Pokud je zaměstnanec propuštěn a neodejde sám, má nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti.

A na co mají aktuálně kvůli koronavirovým omezením nárok lidé, kteří pracovali na DPP?

Tzv. dohodáři, tedy lidé pracující na DPP a DPČ, ale i OSVČ, mají nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledků vládních restrikcí v době koronaviru. Podmínkou čerpání je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo zasažen vládními omezeními. Oproti loňskému roku není zkoumán souběh více zaměstnání, musí však jít o dominantní zdroj obživy. Kompenzační bonus se tedy bude týkat především pohostinství, kultury či sportu. U dohodářů je též podmínkou nároku na bonus, že pracovali alespoň 3 ze 4 měsíců v rozhodném období, tedy od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020, na pojištěnou dohodu (tedy na tu, z níž je odváděno pojištění). U DPČ se jedná o výdělky nad 3500 Kč a u DPP nad 10 000 Kč.

Publikováno: 26. 01. 2021

Kategorie: Práce

Autor: Katka Jandlová